Gyakorlati jelentőségére tekintettel a tájékoztató az üzleti titokra vonatkozó szabályok alkalmazásának Gazdasági Versenyhivatalon belüli gyakorlatát ismerteti. Elsősorban a Tpvt. versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó szabályai alapján foglalja össze az irányadó szabályokat, a Tpvt. rendszeréből fakadóan azonban azok megfelelően alkalmazandók a piacelemzés és az ágazati vizsgálat, valamint a panasz, illetve a bejelentés alapján folytatott eljárás során benyújtott, üzleti titkot tartalmazó adatszolgáltatással kapcsolatban is.

A tájékoztatónak nincs jogi kötőereje; az abban foglaltak az Ütvtv. hatályba lépését, azaz 2018. augusztus 8-át követően benyújtott üzleti titokkal kapcsolatos nyilatkozatok tekintetében adnak a hatályos jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos iránymutatást.

A GVH nyolc oldalas tájékoztatja itt érhető el.