Az alábbiakban közreadjuk a határozat teljes szövegét.

Az Egyesület 2015. november 16. napján tartott Küldöttközgyűlése, az Elnökség 2015. szeptember 14-én született előterjesztése alapján meghozta határozatát:

Az Egyesület 2015. IV. negyedévében három hónapi díjjóváírásban részesíti mindazon egyesületi tagot, akik a határozat alábbi feltételeinek megfelelnek:

A díjjóváírásban részesülhet:

Az az egyesületi tag – ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, európai közösségi jogász – részesülhet 2015. évben három hónapi biztosítási díj erejéig – díjjóváírásban,

- aki 2014. december hó 31. napján érvényes, aktív biztosítással és ezt megelőzően legalább 7 naptári évben - 2008. január hó 1 napján is érvényes, - aktív biztosítással rendelkezett, tevékenységét nem szüneteltette és folyamatosan kármentes volt ezen időtartam alatt.

Alkalmazott ügyvéd esetében az emelt biztosítási díj összege kerül beszámításra – a munkáltató ügyvéd (iroda) javára, amennyiben a feltétel teljesül. Ügyvédjelölt esetén is a fenti feltételnek kell megfelelni.

Több alkalmazott ügyvéd foglalkoztatása esetén, az alkalmazottak - két időpont között - megegyező számának megfelelően kell a díjat megállapítani.

Amennyiben az egyesületi tag 2008. január 1-vel alkalmazott ügyvédként volt biztosítva, de 2014. december 31-én már ügyvéd volt, a fenti feltételeknek nem felel meg, mert az Egyesület 2008. január 1-én a munkáltatójával állt szerződéses jogviszonyban, így a 7 kármentes év nem állapítható meg.

Az fenti feltételek teljesítése esetén az ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint a közbeszerzési eljárásra kötött kiegészítő biztosításnál is a 2014. december hó 31. napján érvényes aktív biztosításnak megfelelően kerül a jóváírandó összeg meghatározásra.

A káresemények bekövetkezésének vizsgálatakor azon tagok esnek ki a díjjóváírásból, akik ellen a vizsgált 7 év alatt benyújtott kártérítési igény eredményeként az Egyesület kárkifizetést teljesített. Ez esetben a kifizetés dátumát kell figyelembe venni elbíráláskor.

A folyamatban lévő ügyek közül a jogosultság meghatározásánál azon káreseményeket kell figyelembe venni, amelyekben a Szolgáltatási Bizottság már kifizetési határozatot hozott, de kifizetésre még nem került sor.

Amennyiben a káreljárás a megelőző évben már folyamatban volt, de a kifizetésre (2015. július 1. napjával bezárólag) nem került sor, a káreseményt okozó egyesületi tag díjjóváírásban részesül.

Folyamatban lévő bírósági eljárás esetén a tag díjjóváírásra jogosult, ha az egyéb feltételeknek 2014. december 31-én megfelelt. Amennyiben bírósági eljárás - a díjjóváírásra jogosult egyesületi tagok meghatározása időpontjáig – jogerősen marasztalással befejeződött, a kárt okozó egyesületi tag a díjjóváírásból kiesik. A díjjóváírásra kerülő összegről az érintett egyesületi tagot levélben (e-mailben) tájékoztatja az Egyesület.

A díjjóváírás összege a 2015. évi számlán kerül feltüntetésre. Amennyiben a teljes évi biztosítási díj befizetésre került, úgy ez esetben a díjjóváírás a 2016. évi befizetésnél rendezésre kerül, beszámítással.

Amennyiben a 2015. évi díj teljes egészében rendezésre került, írásbeli kérelemre lehetőség van a díjjóváírás összegének átutalására (bankszámlaszám és tulajdonosának megjelölése szükséges).

Figyelemmel arra, hogy a biztosítási díj összege 2015. évtől csökkent, a díjjóváírás számításának alapja a 2015. január 1-től érvényes biztosítási díj.

A díjjóváírásra vonatkozó rendelkezéseket az Egyesület Alapszabályának 9.7. pontja tartalmazza.

(Forrás: MÜBSE honlap, ide kattintva olvasható.)