Címfotónkon: dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Dan-Mihai Suta, a Szatmárnémeti Ügyvédi Kamara elnöke és dr. ifj. Székely János nagykárolyi ügyvéd, kolozsvári egyetemi tanár, az esemény tolmácsa

* * *

A határmenti találkozók lehetőségével a nyíregyháziakon kívül ismereteink szerint még több hazai területi ügyvédi kamara is él: például a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara, a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara. A legutóbbi nagyobb, emlékezetes határmenti találkozót ez év tavaszán tartották Esztergomban magyar és szlovák ügyvédek részvételével. Az erről szóló beszámolónkat ide kattintva lehet elolvasni.

* * *

Idén a dr. Halmos Tamás elnökségével működő nyíregyháziak szervezésében a, szatmárnémeti, határon túli kollégák (közöttük több magyar nemzetiségű ügyvéd is van) Budapestre látogattak. Programjuk során a parlamentben fogadta őket dr. Hende Csaba, az országgyűlés törvényalkotási bizottságának elnöke, aki imismertette a hazai jogalkotási rendszert.

A Magyar Ügyvédi Kamara a vendégek tiszteletére a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébenadott fogadást . Az eseményen - amelyen a MÜK elnökségének több tagja is jelen volt, közöttük dr. Fekete Tamás főtitkár, dr. Kovács Kázmér, elnökhelyettes, dr. Török Ferenc titkár, ifj. dr. Vég Tibor titkár - dr. Bánáti János, a MÜK elnöke ismertette a magyarországi ügyvédség történetét, majd dr. Dan-Mihai Suta szatmárnémeti kamarai elnök (képünkön) szólt a szomszéd ország ügyvédségének helyzetéről.

Erősen hátrányos viszonyok között élnek és dolgoznak a romániai ügyvédek a szatmárnémeti kamarai elnök, dr. Dan-Mihai Suta (képünkön) szerint.

Tevékenységi körük - különösen a büntetőügyeket illetően - erősen korlátozott, a polgári ügyek vonatkozásában pedig a jogkereső állampolgárok ügyeinek a nagy részét a közjegyzők végzik. Azon ügyvédek pedig, akik mindezt nyilvánosan is kifogásolják és panaszt tesznek, "indokolatlan megtorlásnak vannak kitéve".

A szatmárnémeti kamarai elnök hangsúlyozta, hogy már emiatt is igen időszerű egy új ügyvédi törvény megalkotása. E tekintetben részleteiben tanulmányozzák a nemzetközi mintákat, közöttük az új magyarországi Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.-t) is.

A kapcsolatok stabilitására vonatkozóan elmondta, ezt az a mostani történelmi évforduló sem árnyékolhatja be, amely a románokat idén a magyarság számára is nyilvánvalóan kényes esemény, az ún. országegyesítésre emlékezteti.

Huszonkét éve alapozták meg azt az eleven szakmai és kollégiális határmenti kapcsolatot a Nyíregyházi, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ügyvédi Kamara és a szomszédos, romániai Szatmárnémeti Ügyvédi Kamara között, ami a mai napig fennáll - mondta el dr. Halmos Tamás nyíregyházi kamarai elnök. Ennek jegyében minden évben kölcsönösen látogatást tesznek egymásnál hol Szatmárnémetiben, hol Nyíregyházán. Ezeken a találkozókon rendszeresen kicserélik szakmai tapasztalataikat, kölcsönösen építik munkakapcsolataikat, aminek a térségben fontos szerepe van a határ mindkét oldalán élő, sokszor a határokon átívelő ügyekben jogi segítséget kereső emberek számára is. (Az egyik igen emlékezetes, 2015-ben megszervezett találkozójukról ide kattintva lehet beszámolónkat olvasni.)

A történelmi eseményekre való emlékezet könnyen megoszthatja az embereket - válaszolt dr. Halmos Tamás az elhangzottakra, hiszen ugyanaz a történelmi fordulat az egyik félnek pozitív, a másik félnek pedig negatív történelmi fordulat. Mindez azonban - a kölcsönös tapintat megléte esetén és jegyében - nem terhelheti meg hátrányosan az olyan szakmai kapcsolatrendszert, amely az elmúlt két évtized során a határmenti ügyvédi kapcsolatokban közöttük kialakult.

Ez a szakmai kapcsolat ugyanis dr. Halmos Tamás értékelése szerint kölcsönösen gazdagítja a kamarák ügyvédeit: a magyarországiak közelről láthatják, milyen az a helyzet, amikor az ügyvédi tevékenységi kör erős korlátozottsága következtében igen komoly érdekvédelmi - egzisztenciális - küzdelmet kell folytatniuk a határ túloldalán élő kollégáiknak, s megtapasztalhatják azt az összefogást, amit ennek érdekében a szomszédos kamara magáénak tudhat tagjai részéről. Ugyanakkor mindez egyben más színben tünteti fel a hazai, a MÜK által végzett érdekvédelmi munka minőségét és hatékonyságát is azon hazai ügyvédek körében, akik esetleg e téren még többet várvának el kamarájuktól... A romániai ügyvédség pedig jó mintákat, példákat és törvényi előképeket kaphat a magyarországi vonatkozó helyzet részletesebb ismeretéből fakadóan.

(Foto: Panpress)