Döntésének hátterét ismertetve, dr. Bánáti János elmondta: súlyos szempontokat kellett mérlegelnie.

A közélet zaklatottsága

Értékelése szerint közéletünk zaklatottsága olyan feszültségekkel terheli meg immáron az igazságszolgáltatás területeit is, amelyek súlyos kihatással lehetnek annak össztársadalmilag is olyannyira fontos kiegyensúlyozott működésére.

A bírák körül kialakult aggasztó helyzet

Az elnök e ponton részleteiben utaltaz Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között kialakult ellehetetlenült helyzetre. Rendkívül súlyos, mert a közvéleményt is rombolóan befolyásoló jelenségként utalt azokra a sajtóközleményekre, cikkekre, amelyek elfogadhatatlan érveléssel és stílusban minősítik, illetve gyalázzák, valamint - szintén elfogadhatatlan módon - listázással félemlítik meg, zaklatják, a bírákat és egyúttal bizonytalanítják el a közhangulatot.

Megtámadott ügyvédség

Az elnök külön kitért arra, hogy ez a napi-politikai támadássorozat az ügyvédséget is elérte, már az előző évben is, de a közelmúltban is, amikor konkrétan a Budapesti Ügyvédi Kamara kitűnően funkcionáló szakmai oktatási programjának, az Ügyvédakadémiának egyes előadóit érte bizonyos politikai médiumok részéről méltatlan és a politikai maszatolás stílusában elítélő listázásos minősítés. Mindezek már olyan méreteket öltöttek s olyan veszélyt jelentettek, amire a MÜK elnöke – mint közismert – igen határozottan válaszolt, s tájékoztatta a nyilvánosságot az ilyen és hasonló kártékony támadások leghatározottabb kamarai elutasításáról.

Kamarai korszakváltás

Dr. Bánáti János arról is szólt, hogy a hazai ügyvédtársadalom ezekben a hónapokban valóságos korszakváltást él meg: az Ügyvédi tevékenységről szóló új törvény – mindamellett, hogy az ügyvédség számára legfontosabbat: az teljes önkormányzati jelleget a továbbra sem érintette – olyan strukturális változások elé állította a szervezetet, amelyek rendkívül sok munkát, pl. mintegy negyven, az egész ország ügyvédségének életét érintő szabályzatot kell újra alkotnia, a központosított feladatokból következően teljesen új informatikai fejlesztéseket kell kialakítania és működtetnie. Mindez azt is jelenti: teljesen át kell alakítania a MÜK adminisztrációs és infrastrukturális működését, szembenézve annak személyi és költségvetési következményeivel is. Ráadásul minderre rendkívül rövid idő áll rendelkezésre.

A bizalom légkörében

Mindezek fényében dr. Bánáti János jelezte: ilyen közéleti összefüggések között, ilyen mennyiségű és minőségű feladat elvégzésére a MÜK elnökeként csak akkor kívánt vállalkozni, ha ehhez az ország kamarai vezetésének bizalmát élvezheti. Miután erről biztosították, hozta meg döntését a következő ciklusra való elnöki jelölése mellett.