Az üggyel kapcsolatos előzményeket összegző korábbi közleményeink ide kattintva olvashatók.


Az ATV Egyenes beszéd c. műsorának interjúja dr. Hidasi Gáborral, a Budapesti Ügyvédi Kamara oktatási bizottságának elnökével, az Ügyvédakadémia nevű oktatási-továbbképzési program vezetőjével. Készítette: Krug Emilia.

Bevezető: Névtelen támadás érte az Ügyvédakadémiát, amire válaszul a Magyar ügyvédi Kamara elnöke nyílt levélben tiltakozott, mondván: kikérjük magunknak, hogy a legtragikusabb történelmi korszakokra emlékeztető listázás a tudomány, az oktatás képviselőit követően az ügyvédi kart is utolérte. Hogy mi a gond. valakinek nem tetszik, hogy a Magyar Helsinki Bizottság szakértői is segítik az ügyvédek munkáját? Az akadémia alapítóját, dr. Hidasi Gábort értük el.

A tényként beállított dolgok sem igazak

KÉRDÉS: Vajon mi lehet a gond az Ügyvédakadémiával? Ebből a blogbejegyzésből (Tűzfal csoport - a szerk.) az derül ki, hogy például a Helsinki Bizottság szakértőivel dolgozik együtt. S csak hogy a nézők is értsék, olyan problémák vannak konkrétan, hogy például a családjogi jogviták csoport szakmai vezetője egy olyan személy (aktív ügyvéd, kamarai tag - a szerk.), aki korábban Budapesti Nyílt Társadalom Intézet programiroda vezetőjeként is dolgozott. Tehát vagy a Magyar Helsinki Bizottság kérésére látott el feladatokat. gyakorlatilag azt nehezményezik, hogy a Helsinki Bizottság, amely szakértőként érzékenyítési feladatokat lát el, segíti az ügyvédeket. Ön, egy normális világban, értené, hogy ebben mi a probléma?

DR. HIDASI GÁBOR: - Egy normális világban sem érteném, de most sem értem. Azért nem értem, mert az Ügyvédakadémia munkájában a Helsinki Bizottság egyáltalán nem segíti. Tett ajánlatot, hogy segíti, de mi ezt - nem politikai okokból -hanem egyszerűen szakmai okokból azért nem fogadtuk el, mert megfelelő olyan tantestülettel, oktatói karral rendelkezünk, amellyel képesek vagyunk belő erőből is megfelelő magas szakmai színvonalon el tudjuk látni mindazt, amit mi el akarunk látni az Ügyvédakadémiában.

KÉRDÉS: Akkor ezzel kapcsolatban még a vádak sem igazak?

DR. HIDASI GÁBOR: Az alapvető tények sem igazak. De ugye ha az ember ilyen hamis tényekkel szemben védekezik, olyan, mint ha mentegetőzne. De hát mentegetőzni is megalázó az ilyen butaságokkal szemben. De ha már leírták ezeket, nem véletlenül írták le. S ha én ezeket most nem cáfolom, akkor egyesek, akik nem ismerik a valóságot, elhihetik ennek a cikknek az összes, egyébként rettenetes állítását.

KÉRDÉS: Úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül írták meg. És az sem történhetett véletlenül, hogy ennek a Tűzfal csoportnak - 1300 kedvelővel rendelkező a facebookos oldal - az írását hogy-hogynem a Magyar Idők átvette. Ezt Ön minek tudja be? Mi a baj? Miért került tűzkeresztbe az Ügyvédakadémia?

Kommandósok hálójában

DR. HIDASI GÁBOR:- A Tűzfal csoport , amit én egyszerűbben csak „tűzfalkommandónak” hívnék (dr. Hidasi Gábor erről írott korábbi állásfoglalása ide kattintva olvasható - a szerk.), nem először vette célba az ügyvédséget, de magát az igazságszolgáltatást, a bíró kart, és hát maga ez a cikk is úgy kezdődik, és erre felhívom a figyelmet, hogy a Bíróakadémiához hasonlóan beindult az Ügyvédakadémia, és balliberális és „Soros-szál”, itt sem elhanyagolható. Ez olyan, mintha a mindez a Bíróakadémiában sem lenne elhanyagolható. Én azt hiszem, a nevükben is visszautasíthatom, a saját nevünkben meg különösen, Ugyanis nincs „bal-liberális szál”, mert mi nem vagyunk politikai szervezet, mi nem politizálunk, mi szakmailag próbálunk egy tudástöbbletet nyújtani azoknak, akikre ügyfeleik éppen azért számítanak, hogy a tudásukkal segítség az egyre inkább bonyolulttá váló ügyekben őket.

Az összefüggések nyilvánvalóak

KÉRDÉS: Valamit azért csak sejthet, tudhat mindennek hátteréről, hogy ez a támadás miért érte el az Ügyvédakadémiát is?

DR. HIDASI GÁBOR: - Úgy gondolom, hogy ha ez a támadás abban a lapban jelent meg, a Magyar Időkben, akkor az összefüggések egészen nyilvánvalóak. Tehát ez a támadás egy koncepciózus támadás, egy nem véletlen, nem csak egy zsurnalisztikai malőr, ez egy politikailag kitalált olyan akció, amely ellen nem szabad nem védekezni. Nagyon határozottan védekezni kell. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Bánáti János a tegnapi napon félreérthetetlenül, nagyon határozottan megtette, kikérte magának az ilyeneket.

Meg fogjuk találni a megfelelő megoldásokat

KÉRDÉS: Ezen felül, hogy tényleg, dr. Bánáti János valóban nagyon határozott közleményt adott ki, hogyan tudnak védekezni?

DR. HIDASI GÁBOR: - Hát éppen úgy, ahogy én most itt egy interjút adok Önnek. És hát nyilván meg fogjuk majd találni a megfelelő megoldásokat, hogy a megfelelő hangnemben és a megfelelő helyen és a megfelelő sűrűséggel hangsúlyozzuk, hogy ezek a támadások teljesen alaptalanok. Hozzátéve, hogy én most a saját véleményemet mondom, mert a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége még nem foglalt állást ebben a kérdésben.

Mi tisztességesek vagyunk

KÉRDÉS: Mégis, még mindig azt firtatom, mi lehet a hátterében ennek a támadásnak? Valakinek, valakiknek valami baja van a Magyar Ügyvédi Kamarával?

DR. HIDASI GÁBOR: - Úgy gondolom, hogy az igazságszolgáltatással. Az igazságszolgáltatás ugyanis az Alaptörvénynek, a jogszabályoknak és annak van alávetve, hogy tisztességesen gyakorolja hivatását. Minden tagja tisztességesen akarja gyakorolni a hivatását. És ez azt jelenti, hogy néha olyat tesz, ami a politikai akarattal szembehalad. Na de ezt is csak azért teszi, mert az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak van alárendelve, és mert tisztességes. Ezt tudomásul kell venni. Mi ilyenek vagyunk. Tisztességesek.

KÉRDÉS: A bíróságok esetében ezt úgy oldották meg, hogy a politikailag kényes ügyek mostantól, majd ha megtörténik a törvénymódosítás, majd a különbíróságokon fognak kikötni…

DR. HIDASI GÁBOR: - Hiszem azt egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor valaki bíró lesz, teljesen mindegy, hogy hol, a törvények szellemében, a saját lelkiismerete szerint, a saját meggyőződése szerint fog dönteni és nem mások meggyőződését fogja közvetíteni az ítéleteiben.

Nem lehet bennünket megfélemlíteni

KÉRDÉS: Hát, ez legyen így! Az ügyvédeket meg lehet félemlíteni ilyen támadásokkal? Mert hát itt azért - én nem fogok neveket idézni - de több ügyvéd név szerint van idézve a véleménye miatt.

DR. HIDASI GÁBOR: - Megfélemlíteni biztosan nem. Egyébként szakadást okozni az ügyvédi karon belül lehet előidézni. Lehet politikailag szétválasztani ügyvédeket egymástól. De azt szeretném elmondani, hogy mi büszkék vagyunk arra, az egész ügyvédtársadalom, a kamarák - a Budapesti Ügyvédi Kamara és a vidéki kamarák -, hogy nem politizálnak, hogy remekül kijönnek egymással. Politikailag egyébként különböző állásponton lévő kollégák is, éppen azért, mert van egy nagy szolidaritás közöttünk. És ez a szolidaritás az az erő, amivel tudunk védekezni az ilyen típusú támadásokkal szemben.

Szakmai vélemény - vita, ellenvélemény - nélkül nincs szakma

KÉRDÉS: Igen, de manapság már az is politizálásnak számít, ha szakmai véleményt mond mondjuk egy törvényjavaslatról, vagy törvénymódosításról, vagy Alaptörvény-módosításról, és az nem rímel a kormányzati állásponttal…

DR. HIDASI GÁBOR: - Hát, szakmai vélemény nélkül nincs szakma. Ha valaki azt veszi rossz néven, hogy éppen a jogászi szakmában vannak vélemények, és azok eltérőek, vagy hogy azok éppen a jogalkotó álláspontjával szembeniek, azok elfelejtik, hogy ez a szakma erről szól: érvekről, vitákról véleményekről, ütközésekről. Ha nem így lenne, akkor ez a szakma nem érne semmit.

KÉRDÉS: Hát, igen. De ha a kormány részéről is osztanák ezt a véleményt, akkor lehet, hogy a Magyar Idők nem vette volna át ezt a - Ön úgy fogalmazta - „tűzfalkommandó” féle írást.

DR. HIDASI GÁBOR: - Én azért szeretném megjegyezni, hogy mindenkinek ebben az országban, aki bajba kerül, első számú dolga, hogy ügyvédhez forduljon. A védettséget elsősorban hatalmasok és szegények, elesettek és magabiztosak, ha egyébként ügyük van, ha tanácstalanok, ha járatlanok valamiben, akkor ügyvédnél keresik, ügyvédtől várják a segítséget. Ez így van azoknál is, akikről Ön beszél. A kormány tagjai is, ha ügyük van, akkor valószínűleg nem a kormányhoz fordulnak, hanem ügyvédhez fordulnak.

Az állampolgári biztonságérzet is a kockán forog

KÉRDÉS: Igen, de nem éppen ez a baj az ügyvédekkel, és ez a támadás éppen azért éri őket, mert hogy a kormányt szinte semmiben nem lehet nagyon megrengetni, de a nyilvánosságban teret kapnak azok az ítéletek, amelyek arról szólnak, hogy adatigénylési, vagy más ügyekben elitélik a minisztériumot, vagy kormányzati politikusokat, kormányzati szereplőket. Nem ez a gond?

DR. HIDASI GÁBOR: - Ennek csak egy oka van, hogy azok, akik ezeket a pereket elveszítik, azok helytelenül alkalmazták a jogot. És a bíróság pedig, egy jogvitában, amelyben valaki az ellenvéleményét, ellenérvét kívánja érvényesíteni, éppen a kormánnyal szemben foglal állást. Ennél szebb pedig azért nincs, mert ha ez nem így lenne, ha nem lenne ez néha így, akkor tényleg megszűnne minden biztonságérzete az állampolgároknak. Mellesleg a kormánynak is, és mellesleg mindazoknak, akik az ügyvédeket támadják.

A silányság nem rombolhatja szét a társadalom egészséges rendjét

KÉRDÉS: Annyira szép lenne, ha ez így működne, de hát ha Ön most leülne most egy kormánypárti politikussal, az a süketek párbeszéde lenne. Nem így érzi?

DR. HIDASI GÁBOR: - Nekik is van véleményük. És ezek a vélemények ütköznek. Hogy ha egy újságírónak hiszünk, és ha egy újságírónak azt elhisszük, hogy a kormány nem hisz abban, hogy az ellenvélemények gazdagítják egyébként azt a palettát, amin ő is dolgozik, akkor baj van. Mert azért hát az ilyen minőségű - úgy értem, gyenge minőségű - cikkek nem rombolhatják szét a társadalom egészséges rendjét. Nem szüntethetik meg az egészséges vitákat. És hogy ha ezek a viták rossz érzéseket okoznak egyesekben, mondjuk a kormánytagokban, akkor persze ők is kifejtik a véleményüket. De ettől az ügyvédtársadalom nincs „behálózva”. Ettől az ügyvédtársadalom még nincs „Soros hálójában”. Ez nevetséges.

KÉRDÉS: Igen, de egy fél mondattal Ön mondta, hogy egy ilyen szöveg alkalmas lehet arra, hogy hasadást idézzen elő az ügyvédi kamarában. Ennek mekkora veszélyét látja?

DR. HIDASI GÁBOR: - A hasadást az idézi elő, ha politikailag megbélyegeznek közülünk néhányat. És nyilván, akik nem azon a politikai platformon vannak, de nem ügyvédként, hanem magánemberként - mert hát mi is „emberből vagyunk”, nem csak „jogászból” -, azok úgy érzik, hogy valamiért leválasztották ezeket a személyeket a közösség egészéről. Mi ez ellen védekezünk. Mi senkit nem hagyunk leválasztani a tagjaink közül, megbélyegezni őket, csak mert nekik egyébként ugyanúgy van véleményük, csak éppen eltérő, mint másoknak.

Az ATV által készített interjú ezen a címen tekinthető meg:http://www.atv.hu/videok/video-20180601-dr-hidasi-gabor