Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából több évtizedes, sikeres ügyvédi pályája, valamint kiemelkedő kamarai szerepvállalása elismeréseként dr. Sulyok Miklós ügyvéd (képünkön), a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke részére

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át az igazságügyi miniszter

  • • sokrétű jogászi pályafutása során kimagasló színvonalon végzett ügyvédi és választottbírói munkája, valamint elismert kereskedelmi jogi szakértői, illetve szakírói tevékenysége elismeréseként dr. Balogh Lajosné dr. Seifert Judit, a dr. Balogh Lajosné Ügyvédi Iroda ügyvédje, külkereskedelmi szakjogász, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának elnöke részére;
  • a Magyar Jogász Egylet eredményes működése érdekében több mint három évtizede magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként dr. Benisné dr. Győrffy Ilona, a Magyar Jogász Egylet titkára részére;
  • több évtizedes ügyvédi pályája során a családjog elismert szaktekintélyeként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként dr. Bita Judit, a Bita-Petrik Ügyvédi Iroda ügyvédje részére;
  • a társasági, illetve a pénzügyi jog jeles szakértőjeként végzett sokrétű és magas színvonalú munkája elismeréseként dr. Csere Bálint, az OTP Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, vezető jogtanácsosa, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének volt ügyvezető igazgatója részére

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át dr. Trócsányi László

  • számos jogterület, különösen a polgári, társasági, pénzügyi, valamint az európai jog szakértőjeként végzett értékes szakmai és publikációs tevékenysége elismeréseként dr. Ádám Attila , a Sulyok és Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány volt igazgatója részére;
  • sikeres szakmai tevékenysége, valamint a helyi jogásztársadalom életében végzett aktív szervező munkája elismeréseként dr. Becker Tibor , a Becker Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke részére;
  • a polgári eljárásjog, a versenyjog és a fogyasztóvédelem szakértőjeként végzett szakmai tevékenysége, valamint a polgári perrendtartás kodifikációjában való értékes közreműködése elismeréseként dr. Wallacher Lajos, az Erős Ügyvédi Iroda, a Squire Patton Boggs ügyvédje, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnökhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére.

Deák Ferenc-díjat adományozott az igazságügyi miniszter

  • munkássága elismeréseként, távollétében dr. Király Tibornak , professor emeritusnak. Dr. Király Tibor Széchenyi-díjas egyetemi tanár, akadémikus, a büntető eljárásjog neves kutatója, 1961 és 1967, valamint 1976 és 1980 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 1967 és 1970 között az ELTE rektor-helyettese, aki hosszú és gazdag életpályája során a bűnügyi tudományok számos területén alkotott maradandót;
  • szakmai munkája elismeréseként dr. Nagy Ferenc Zoltánnak, professor emeritusnak, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanárának, aki egész munkásságát a büntetőjog-tudománynak és az egyetemi oktatásnak szentelte. Habilitált akadémiai doktorként, és mint a büntetőjogtudósok egyike, számos nagyobb kutatási területen és diszciplínában alkotott maradandót.

Moór Gyula-díjat adományozott a tárcavezető dr. Kecskés László egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának, aki több mint 40 éve tartó tudományos és oktatói pályafutása során kiemelkedő eredményeket ért el a magánjog és az európai jog kutatása és oktatása terén. Választott bíróként, valamint választott bírósági elnökként elévülhetetlen érdemei vannak az alternatív vitarendezési módok sikeres elterjedéséért és működéséért.

Gratulálunk a díjazottaknak!