A 2018. január 10- i közlemény szerint a nő az egyik Komárom-Esztergom megyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályán dolgozott, a férfi ugyanebben a megyében ügyvédi tevékenységet folytatott.

Az ügyvéd 2014. február 28. napján több külterületi ingatlan vonatkozásában két csereszerződést, és két adásvételi szerződést készített és ellenjegyzett, továbbá az ingatlan-nyilvántartási kérelmeket is elkészítette, azonban azokat elmulasztotta benyújtani a földhivatalhoz 30 napon belül. Valamennyi ügyletben félként az ügyvéd édesapja is szerepelt. A férfi egyébként 2014. március 28. napján nyújtott be kérelmet a földhivatalhoz, de abban egy másik, a fenti ügyletekhez nem kapcsolódó csereszerződés bejegyzését kérte.

Az ügyvéd által a földhivatalhoz be nem nyújtott adásvételi-, illetve csereszerződésekre, valamint ingatlan-nyilvántartási kérelmekre 2014 decemberét megelőzően ismeretlen időpontban és módon elhelyezésre került a földhivatal iktatóbélyegzője.

Az ügyvéd a bejegyzés iránti kérelmeket 2014. december 31-én juttatta el a földhivatalhoz. A férfi ekkor rábírta az ügyintézőt arra, hogy teremtsen olyan helyzetet, mintha a kérelmeket 2014. március 28-án nyújtotta volna be. Az ügyintéző ennek eleget téve egy valótlan tartalmú feljegyzést készített, melyben azt állapította meg, hogy a kérelmeket egy másik, a 2014. március 28. napján benyújtott kérelem iktatásakor összefogták, vagyis a négy kérelmet úgy intézte el, mintha azokat az ügyvéd 2014. március 28-án valóban benyújtotta volna. Ezt követően a kérelmeknek helyt adott, és az ingatlan-nyilvántartásban a változásokat átvezette. Az ingatlanok esetében a kérelem érkezési idejeként, így a változás időpontjaként valótlanul tartalmazta az ingatlan-nyilvántartás a 2014. március 28-i dátumot. Az ügyintézőnek a 2014. december 31-én benyújtott kérelmeket el kellett volna utasítania, mivel azokat nem az új földforgalmi törvényben előírtak szerint nyújtották be, továbbá az ügyintéző közreműködése folytán az ügyvéd mentesült az ingatlan-nyilvántartási kérelmek késedelmes benyújtása miatti mulasztási bírság megfizetésének kötelezettsége alól.

Az ügyintézőt és az ügyvédet a főügyészség hivatali visszaélés bűntettével és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, melyet a nő tettesként, a férfi felbujtóként követett el.