Somogyi Mária felháborodottan olvasta és osztotta meg azt a Facebook bejegyzést, ami szerint a tatai hivatalnokok rosszul gazdálkodnak a város ingatlanvagyonával. A poszt szerint a tatai Wágner házat a város eladta, majd később a felújított ingatlant drága pénzen visszabérelte. A bejegyzésben számos más ingatlan is felvetődött, amelyeket a szerző szerint a város ok nélkül adott el – írták.

A megosztás után nem sokkal a TASZ ügyfelét már várta is a bíróság: az önkormányzat és a polgármesteri hivatal egyaránt eljárást indítottak ellene.

A bíróság megállapította, hogy a megosztással sérült a felperesek jóhírnévhez való joga, és ötven-ötven ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte Somogyi Máriát. A civil szervezetnek másodfokon sikerült annyit elérnie, hogy a polgármesteri hivatal igényét elutasítsa a bíróság, és a sérelemdíj mértékét is tízezer forintra mérsékelte.

Azonban a TASZ itt nem áll meg, szerintük az önkormányzatok vagyongazdálkodásának kritizálása alapvető jog, és az állami szervek nem hivatkozhatnak a jóhírnevük védelmére az őket ért kritikával szemben, így a Kúriához és az Alkotmánybírósághoz fordulnak.