Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsa 44. ülésszakának megnyitásán megemlékeztek az „Egyesült Nemzetek Alapelvei az Ügyvédség szerepéről a társadalmakban” („ENSZ alapelvek”) megszületésének 30. évfordulójáról.

Ebből az alkalomból az IBA, valamint a Ügyvédek Nemzetközi Szövetsége és a Japán Ügyvédi Kamarák Szövetsége közösen, továbbá 50 ügyvédi kamara, ügyvédi társaság, valamint nemzeti és nemzetközi ügyvédi szervezet a világ minden tájáról közös cselekvési felhívást tett közzé.

Az ügyvédeket soha nem szabad azonosítani ügyfeleikkel

Horacio Bernardes Neto, az IBA elnöke és a brazíliai Motta Fernandes Advogados vezető partnere kijelentette: „Az ENSZ alapelvei a legátfogóbb nemzetközi iránymutatások, amelyek célja a jogi szakma független működésének biztosítása. Ennek a globális közösségnek elismerést és támogatást kell kapnia, különösen akkor, amikor fokozódik a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásáért folytatott küzdelme.” Hozzátette: „Az egyéni ügyvédek elleni támadások világszerte egyre gyakoribbá válnak. A jogi szakma függetlensége mélységesen aggasztja az IBA-t. Arra biztatjuk a kormányokat, hogy határozottan és egyértelműen ismerjék el: az ügyvédeket (akiknek függetlennek kell lenniük és maradniuk) soha nem szabad azonosítani ügyfeleikkel. ”

Az ENSZ alapelveit 1990-ben a bűnözés megelőzéséről és az elkövetőkkel szembeni bánásmódról szóló 8. kongresszus fogadta el azzal a céllal, hogy segítse a tagállamokat az ügyvédek megfelelő szerepének előmozdításában és biztosításában. Az ENSZ alapelvei megismétlik az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában és a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában elismert jogokat, például a törvény előtti egyenlőséget, a tisztességes eljáráshoz való jogot és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását.

Ügyvédi függetlenség nélkül nincs demokrácia

Idén van a jogi szakma függetlenségére vonatkozó IBA szabványok létrejöttének 30. évfordulója is. Ebből az alkalomból Sarah Hutchinson, az IBA köz- és szakmai érdekekkel foglalkozó részlegének elnöke azon véleményének adott hangot, miszerint „Nincs hatékony igazságszolgáltatási rendszer a jogi segítségnyújtáshoz való megfelelő hozzáférés nélkül. E tekintetben döntő szerepet játszik a jogi szakma függetlenségének biztosítása. A beavatkozás tilalma nemcsak az ügyvédek függetlenségét garantálja szakmai feladataik ellátása során, hanem nélkülözhetetlen a működő demokrácia fenntartásához.”

Már a jogalkotásban is figyelembe kell venni az ügyvédség véleményét

Az IBA-t aggasztja az ENSZ azon tagállamainak esete, ahol indokolatlanul korlátozzák vagy teljesen megtagadják az ügyvédek jogait és független működésük garanciáit.

Ezenkívül az IBA emlékezteti az államokat az ügyvédek jogainak biztosítására a jogalkotási folyamatban való részvétel szempontjából, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre és az emberi jogok védelmére.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HÁTTÉR

Önmeghatározása szerint az IBA a jogi szakma globális hangja, a nemzetközi jogi szakemberek, ügyvédi egyesületek és jogi társaságok egyik legfontosabb szervezete. 1947-ben alapították, röviddel az Egyesült Nemzetek Szervezete létrehozása után, azon meggyőződéstől vezérelve, hogy a világ ügyvédi szövetségeiből álló szervezet az igazságszolgáltatás révén hozzájárulhat a globális stabilitáshoz és a békéhez. Az IBA Emberi Jogi Intézete autonóm és pénzügyileg független szervezet, az emberi jogok előmozdítására, védelmére és érvényesítésére törekszik a méltányos jogállamiság, valamint az igazságszolgáltatás és a jogi hivatás függetlenségének megőrzése érdekében, az egész világon.