Budapesten, a Millenáris Parkban megtartott Kerület Napja elnevezésű rendezvényen a Fővárosi Törvényszék Gazdasági és Polgári Kollégiumai, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vett részt. A bíróság azért települt ki, hogy közvetlenül megszólítsa a lakosságot, megismertesse az emberekkel a bírósági szervezetet és annak működését, illetve közérthető tájékoztatást adjon a bírósági eljárásokkal kapcsolatban általánosságban felmerülő kérdésekről. Ezen túlmenően a Fővárosi Törvényszék számára fontos volt annak a felmérése is, hogy a lakosság számára mennyire érthetőek a bírósági döntések és határozatok, illetve közérthető-e a bírósági kommunikáció, ezért a résztvevők gazdasági, polgári és munkaügyi perekre, valamint felszámolási-, civil- és cégügyekre vonatkozó kérdésekből állítottak össze kvízkérdéseket az érdeklődők számára.

A gazdasági perekkel kapcsolatban a válaszadóknak például egy szövegrészletből meg kellett állapítaniuk, hogy ki nyerte meg az adott a pert elsőfokon és ki jogerősen, amire a válaszadók mindegyike jól válaszolt. A tesztben szerepelt olyan kérdés is, hogy egy ismertetett jogerős határozat alapján mekkora összeg jár az alperesnek. Erre már jóval kevesebb megkérdezett, csak a válaszadók 63 %-a válaszolt helyesen. A felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésekre összességében többen válaszoltak jól, mint a gazdasági peres kérdésekre, olyan felszámolási kérdés azonban nem volt, amire a válaszadók 100%-os arányban tudták volna a választ. A legkevesebben arra válaszoltak helyesen, amikor egy fiktív ügy adatai alapján meg kellett határozni, hogy mennyi fedezet áll rendelkezésre a felszámolási ügyben a hitelezők kifizetésére.

A gazdasági peres és a felszámolási kvízt a válaszadók 80 % feletti eredménnyel oldották meg. Az iskolai végzettség alapján megállapítható, hogy a válaszadók magasabb iskolai végzettsége nem befolyásolta pozitívan a kérdések helyes megválaszolásának arányát, ugyanis a középfokú végzettségűek 89 %-os, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 75 %-os eredménnyel oldották meg a feladatokat. Egy 12 éves gyerek pedig 96%-os eredménnyel oldotta meg a tesztet.

A polgári perekkel kapcsolatban azt mindenki tudta, hogy mi a különbség az ítélet és a végzés között, illetve azt, hogy milyen elektronikus rendszeren keresztül kell keresetleveleket és beadványokat benyújtani a bíróságra. A legkevesebben (73%) azt tudták, hogy ha tanúként idézik a bíróságra és nem jelenik meg, akkor milyen kényszerítő eszközök alkalmazhatóak vele szemben.

A 15 munkajogi kérdésből 11-re 100 %-os eredménnyel válaszoltak a megkérdezettek. Mindenki tudta például hogy, hogyan kell munkaszerződést kötni, hány nap a Munka Törvénykönyve szerinti alapszabadság, mi a betegszabadság, mi a próbaidő és mennyi próbaidőt köthet ki a munkáltató, hány nap az alap felmondási idő vagy, hogy mikor jár a munkavállalónak végkielégítés. Sajtóközlemény Fővárosi Törvényszék Budapest, 2017. október 27. Sajtóosztály

A Cégbíróságot érintő kvízt átlagosan 90%-os eredménnyel oldották meg a válaszadók, a legtöbben a cégjegyzékben szereplő adatokkal és a cégnévvel kapcsolatos kérdésekre tudták a választ, illetve arra, hogy melyik cégformának van kültagja. A legkevesebben arra válaszoltak jól (75%), hogy milyen minimum összeggel alapítható kft., és azt is kevesen tudták, hogy a cégeljárás polgári nemperes eljárás.

A civil eljárásokat érintő kvíz kérdéseket sikerült a leggyengébb eredménnyel megválaszolniuk a résztvevőknek, átlagosan 68%-os eredménnyel. A legnagyobb arányban arra válaszoltak helyesen, hogy hány fő kell az egyesület létrehozásához és hány tagú lehet a kuratórium. A legkevesebben a felügyelő bizottsággal kapcsolatos kérdésekre tudták a választ.

A bírósági közvetítésről szóló tesztet kitöltők közül mindenki tudta, hogy ki a mediátor, miért előnyös a felek számára a közvetítői eljárás, az eljárás során kikre vonatkozik titoktartás, milyen gyakori a megállapodás a felek között és mi történik, ha nem sikerül a közvetítői eljárásban megállapodást kötniük a feleknek. Azt azonban csak a válaszadók 62%-a tudta, hogy pontosan mi a mediáció.