A T.R.A.D.E. bizottság a konferencia napirendjére tűzött összetett kérdéskört a határokon átnyúló, a nemzetközi jogot is érintő szempontok alapján kívánja megvitatni.

Az egyik kiemelt területe lesz vizsgálatuknak a kereskedelem online-felülete és annak jogi vonzatai, a tárgyra vonatkozó legfrissebb hírek, ismeretek, illetve az ilyen jellegű kereskedelemmel kapcsolatos visszaélések áttekintése.

Külön megvitatják majd a határokon átnyúló gyógyszerkereskedelem terén felvetődő speciális jogi problémákat.

Tekintettel arra, hogy a Munka- és Bevándorlásjog Bizottságal közös megbeszélést is tartanak, foglalkoznak majd a kereskedelemben alkalmazottak munkajogi problémakörével, különös tekintettel a munka-kiközvetítés összetett jelenségére.

Nagy figyelmet kívánnak fordítani a határokon átívelő, munkajoggal kapcsolatos kérdésekre, miután az Egyesült Királyság kivonulása az Európai Unióból (Brexit) és az új amerikai elnök, Donald Trump által szorgalmazott, a "nyitott határok" és az eddig megszokott szabadkereskedelem vonatkozásában ellenérzéseket mutató politikai lépések - az AIJA konferenciaszervezői szerint - súlyos kérdéseket vetnek fel már a közeljövő tekintetében is.

Foglalkozni kívánnak továbbá egyebek között a munkaerőforrások elöregedésének aggasztó jelenségével, valamint az ezzel együttjáró egészségügyi-egészségbiztosítási kérdések jogi és gyakorlati kihívásaival is.

További részletes információk az AIJA konferenciáról - amelyre a Szlovák Ügyvédi Kamara, mint házigazda, hívja és várja az érdeklődő fiatal ügyvédeket - ide kattintva olvashatók.

(Címfotónkon: Pozsony látképe)