Fotónkon: dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület elnöke

Közleményében a MABIE leszögezi: a bírósági ítéletek megalapozottságáról, jogszerűségéről az ellenük benyújtott jogorvoslatok alapján a felsőbb bíróság dönthet, az esetleges felülvizsgálati kérelem elbírálására pedig a Kúria jogosult.

A Magyar Bírói Egyesület tiszteletben tartja ezért a kritizált bírósági döntéseket és tartózkodik attól, hogy az eljárások jogerős befejezéséig azokról véleményt nyilvánítson. Leszögezi az egyesület ugyanakkor, hogy a bíróságok ítélkező munkájáról alkotott vélemény csak akkor felel meg a hatalommegosztás és a bírói függetlenség alaptörvényi követelményének, ha az tényszerű, tárgyilagos és szakszerű.

A kormánypárti politikus nyilatkozata nélkülözi az idézett kritériumokat, ugyanakkor a nyilatkozat tartalma önmagában sérti Magyarország Alaptörvényében deklarált bírói függetlenséget és alkalmas arra, hogy nyomást gyakoroljon az igazságszolgáltatásban részt vevő szervekre, így a bíróságokra is.

A Magyar Bírói Egyesület, mint a bírák reprezentatív érdek-képviseleti szerve a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és a közélet szereplőitől is elvárja azt, hogy tartózkodjanak a felsőbb bírósági döntések befolyásolására alkalmas vélemény nyilvánításától.