A Kúria jogszabály-elemző csoport munkájának megismerése volt a fő cél - hangsúlyozza beszámolójában a csoport vezetője, dr. Izsák Orsolya budapesti ügyvéd (képünkön). Az ügyvédnő a Kúria jelzett témával foglalkozó elemző csoportjának tagja volt.

A társasházi jog bírósági jogalkalmazása témakörrel foglalkozó ügyvédakadémiai csoport négy előadása a Kúria munkabizottságának kérdőíveket leadó bíróságok munkájáról szólt; ennek időpontjai: 2017.03.10, 2017.04.07. 2017.04.21,2017.05.05. voltak


Főbb témák az alábbiak voltak:

 1. A visszavont közgyűlési határozat akadályozza-e a kereset érdemi elbírálását?
 2. Harmadik személyre kiható közgyűlési határozattal szemben harmadik személy milyen anyagi jogi jogszabályok szerint léphet fel, kit kell és lehet perelni?
 3. Kívülálló harmadik személyekkel szemben a társasházközösség és mely esetekben a tulajdonostársak közössége (birtokvédelem, szomszédjog, kártérítési per) felel?
 4. Milyen jogviszonyokban ismerte el a társasház jogképességét a bíróság?
 5. Társasházi ügyekben határidőn túl előterjesztett kereset esetén, az elévülés nyugvásának kérdése.
 6. Társasház közgyűlési határozatának megtámadása ügyében közgyűlési határozatonként, vagy közgyűlésenként kell-e az illetéket leróni?
 7. Társasház közgyűlési határozatának megtámadása ügyében a keresetlevél tartalmi kellékei.
 8. Bírósági meghagyás kibocsátása társasházi ügyekben.
 9. Anyagi jogi jogsértések társasházi ügyekben.
 10. A közgyűlési határozat érvénytelensége iránti per a közös költség behajtása iránti perekben.
 11. Közös képviselő, társasházkezelő jogviszonya a társasházzal (megbízási vagy egyéb)?
 12. Közös képviselő hiányában az eljárás rendje.
 13. Harmadik személy irányában a társasház döntéseinek hatálya
 14. Közös költség fizetési kötelezettség kit terhel, haszonélvező vagy a tulajdonos köteles megfizetni?

A legjelentősebb érdeklődést a 6. kérdés elemzése jelentette. A kérdés az volt, hogy figyelembe veheti-e a bíróság az SzMSz-nek vagy a közgyűlési határozatnak az anyagi jogszabályokkal ellentétes (határidőben meg nem támadott) rendelkezéseit.

A részletes beszámoló, valamint a BÜK ügyvédakadémiai csoportvezető ügyvédjének szakmai bemutatkozása teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.