A képzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi jogi szakemberek képzése, akik önállóan vagy – műszaki háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint műszaki szakemberekkel szorosan együttműködve képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati jogi megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemi tulajdonvédelmi kihívásokra.

A képzés nyelve: magyar és angol

A jelentkezés feltétele:

  • állam- és jogtudományi egyetemi oklevél,
  • magas szintű angol nyelvtudás.

Az oklevél megszerzésének feltétele:

  • a levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév,
  • a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakjogász szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 160 000Ft / első félév.
Képzés ideje: 2017. szeptember – 2019. január
Szakfelelős: Dr. Tattay Levente

További részletes információk ide kattintva érhetők el.