A BÜK hírlevele szerint, a helyi ügyvéd hiába hivatkozott a másolatkészítés jogát biztosító Ket. 69. § (5) bekezdésére, a Menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. tv 37. § (4) bekezdésére, a jogszabályt más eljárásokban másként értelmező adóhatósági és bírósági gyakorlatokra, így például a BH 2006.10.316. szám alatt közölt jogesetre, más szakirodalomra. A főosztályvezető szerint: "... a jogszabály az ügyiratok digitalizálására (fotó készítése) vonatkozó jogosultsággal nem ruházza fel sem az ügyfelet, sem pedig a jogi képviselőt, így ezen lehetőséget az eljárás során biztosítani nem áll módunkban."

Kérdés: és eljáráson kívül esetleg? A kolléga a kamarához, a kamara pedig rögvest a BÁH főigazgatójához fordult.