Dr. Szeiler Nikolett (képünkön) tájékoztatása szerint a társaságnak adótartozása van, akkor a NAV végrehajtási eljárást folytat, és ha az nem vezet eredményre, kérheti a felszámolási eljárás elrendelését. Ha ez megtörténik, akkor a törvényszék végzésben értesíti az adóst, és felszólítja nyilatkozattételre.

Ha az adós társaság nem tudja bizonyítani, hogy a tartozás nem áll fenn (mert közben például kifizette), akkor megindítják a felszámolási eljárást.

Az adós társaságnak azonban lehetősége van a felszámolást elkerülni, ha sikerül megállapodást kötni az adóhatósággal az adótartozás átütemezésére, megfizetésének halasztására és talán egy részének elengedésére vonatkozóan. Ha egy ilyen megállapodás létrejön az adóhatóság és az adós társaság között, akkor a bírósági eljárás szünetel, és 6 hónap szünetelés után a felszámolási eljárás megszűnik.

Nem írta, hogy milyen nagyságrendű a társaság adótartozása, de adott esetben érdemes átgondolni a megállapodás megkötését. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy ha úgy szűnik meg a vállalkozás, hogy kiegyenlítetlen adótartozása marad, akkor a cégbíróság a volt ügyvezetőt el is tilthatja.

Az eltiltás következménye, hogy az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője. Ezen túlmenően az eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselőt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló cégjegyzék adatai közül ahol, mint vezető tisztségviselő szerepel.