Az Ákr. (Ket.) nem lesz háttérjogszabály - hívja fel a figyelmet közleményében a BÜK elektronikus hírlevele.

Aggályt kelt az ügyvédek körében, hogy a jogalkotás "ágazatiasodik", azaz szétaprózódhat (partikularizálódhat). Ha mindegyik jogszabálynak saját ágazati jogalkalmazó szerveket oltalmazó szabályai (sőt, esetleg alapelvei) lesznek, jogáganként kell majd gondolkodnunk, hogy egy konkrét adóügyben mi felel meg pl. az officialitás elvének, és mi nem. És alaptörvényi, EU-s elvek mentén kell vitákat lefolytani a közigazgatási jogalkalmazókkal.

A törvényjavaslatot szeptember 18-án nyújtották be az Országgyűlésnek.

A Magyar Ügyvédi Kamara - ahol az egyeztetésbe bevonták - a jogalkotási folyamat korábbi szakaszaiban egyes tervezetek kapcsán a kellő időben már kifejtette aggályait.