Eötvös Károly, dolgozószobályában. Korabeli felvétel.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége az Eötvös Károly politikus, országgyűlési képviselő, író, publicista ügyvédről elnevezett díját 1990-ben alapította.

A díj a Budapesti Ügyvédi Kamarán belül a legmagasabb ügyvédi elismerés. Díjazottak azok lehetnek, akik az ügyvéd hivatás jó hírnevét öregbítve, példásan, szakmailag magas színvonalon, az ügyfelek érdekei és a törvényesség messzemenő tiszteletben tartása mellett gyakorolják hivatásukat és ügyvéd-közéleti elkötelezettségüket tettekkel bizonyították.

A díjban évente legfeljebb öt személy részesülhet, anyagi juttatással nem jár.

A díj egy pajzs alakú, középen § jellel ellátott, felső részén EÖTVÖS DÍJ feliratú aranyazott kitűzőből és egy színes alapon EÖTVÖS KÁROLY DÍJ feliratú ezüstszínű plakettből, továbbá az elnökség által kiállított díszoklevélből áll. A plakett hátlapján a díjban részesített nevét és a díj odaítélésének évét tüntetik fel.

A díjra a kamara Eötvös díjban részesített tagjai, az elnökség tagjai és a bizottságok választott elnökei tehetnek javaslatot. A javaslatokat a kamara elnökségén keresztül a közgyűlés előtt három hónappal az Eötvös díj Bizottsághoz kell írásban előterjeszteni. A javaslatot részletesen meg kell indokolni, be kell mutatni az ügyvéd tevékenységét, a kitüntetésre való érdemességét.

Az Eötvös díj Bizottság az elnökség Eötvös díjban részesített tagjaiból áll. Munkáját a Bizottság legidősebb tagja, korelnöke szervezi és irányítja.

A javaslatokat az Eötvös díj Bizottság tagjai megvitatják, majd titkos szavazással döntenek.

A díjat az éves közgyűlésen a kamara elnöke adja át.

Az elnökség és az Eötvös díj Bizottság tagjainak erkölcsi kötelezettsége, hogy a javaslatba hozott, de kellő szavazatot nem nyert jelöltek személyét titkosan kezelje.

Nem részesíthető kitüntetésben az az ügyvéd, aki ellen fegyelmi, vagy közvádas bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, továbbá aki jogerős fegyelmi határozat hatálya alatt áll.

Méltatlanná válik az elismerésre, és az Eötvös díj címet az adományozó visszavonja attól, aki „a kamarából való kizárás” jogerős fegyelmi büntetésben részesült, továbbá akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek.