Először is úgy - hangsúlyozta -, hogy nyitottak vagyunk a körülöttünk zajló eseményekre, fejleményekre és együtt tudunk mindazokra reagálni nemzetközi jogi közösségünkben . Ez az, amiért rendszeresen találkozunk és közeli kapcsolatot tartunk kollégáinkkal a világ minden tájáról. Ha folyamatosan számon tartjuk egymást, ha kölcsönösen megértjük és tiszteletben tartjuk egymás - különbözőségektől tarka - kultúráját, sokkal könnyebben találjuk meg a kölcsönösen elfogadható megoldásokat azokra a problémákra, amelyekkel napjainkban szembe kell néznünk.

Másodszor - húzta alá -: ha felemeljük szavunkat olyankor, amikor azt látjuk, hogy a dolgok valamely területen rosszul mennek. A nagy magyar író, költő, a pacifista Babits Mihály írta a Jónás könyve című versében, 1939-ben: "Vétkesek közt cinkos, aki néma".

Az UIA éves kongresszusainak elmúlt tíz évében a napokban befejeződött budapesti tanácskozáson vettek részt a legtöbben - tudtuk meg dr. Szecskay Andrástól -: több mint nyolcvan országból ezer ügyvéd.

A történelemre utalva elmondta: tartottak már Budapesten UIA kongresszust, hetvennyolc évvel ezelőtt, 1938-ban, a legrégebbi nemzetközi ügyvédi szervezet megalakulását követő tizenegyedik évben. Akkor, 1938-ban az UIA - azóta is egyetlen - magyar elnököt választott, a lengyel-magyar dr. Roman Komarnicki budapesti ügyvéd személyében. Tekintettel arra, hogy a II. világháború kitörése után 1948-ig az UIA nem tudott éves kongresszusokat szervezni, tíz éven át töltötte be a szervezet elnöki tisztét.

Dr. Roman Komarnicki a szó legnemesebb értelmében igazi kozmopolita mentalitású ember volt - villantotta fel az egykori előd arcképét dr. Szecskay András. Jó példa arra, hogy egy, a nemzetközi kérdések iránt nyitott és fogékony ügyvédnek bármikor milyen fontos szerepe lehet akár a legszélesebb nemzetközi ügyvédi közösség életében.

Komarnickihez hasonlóan, mi magunk is rendkívül változékony időket élünk, és munkásságunk példaértékű lehet a jövő nemzedékeinek is , szakmai és globális értelemben egyaránt - hangsúlyozta dr. Szecskay András budapesti ügyvéd, az UIA budapesti kongresszusának elnöke.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

A szerkesztő megjegyzése:

A bibliai Jónást az Úr abba a Ninivébe küldi, hogy prófétai szolgálatával megmentse azt, amely ősi várost ma Moszul-ként ismerünk. A valamikori Ninive, a hajdani Asszír Birodalom fővárosa, ma nagyváros (volt) Irak északi részén. A keresztény hagyományok szerint nagyon hamar elfogadta az új hitet. Térítői Jézus tanítványai voltak: Péter, Tamás és Bertalan apostolok, akik tanítványaikkal együtt jöttek ide. Az asszír keleti egyház (teljes hivatalos neve: Szent apostoli katolikus asszír keleti egyház, más néven nesztoriánus egyház a kizárólag az első két egyetemes zsinatot elismerő keresztények csoportja. Magukat a legrégibb keresztény egyháznak tartják. Önálló identitásuk 431-től kezdődik. Önmeghatározása szerint az egyetemes kereszténység egyetlen legitim örököse, amely egyedüliként őrizte meg Jézus és a tizenkét apostol tanításait változtatás nélkül.

A város lakossága etnikailag kevert, kurdok, turkománok, asszírok - az ősi nyelvüket kultúrájukat megtartó keresztények - és arabok lakják. Pontosabban: lakták, mindmáig. Napjainkban a szörnyű háborút kiváltó Iszlám Állam néven ismert szélsőséges arab terrorszervezet központja lett, felszabadítása e sorok írásakor is zajlik. Az Európába érkezett s ma is bebocsátásra váró menekültek közül éppen innen mentek-mennek világgá életüket mentve tízezrek.

S akkor még egyszer a dr. Szecskay András által citált Babits Mihály idézet a bibliai Jónás történetét feldolgozó zseniális verséből, a Jónás könyvéből: "mert vétkesek közt cinkos aki néma./ Atyjafiáért számot ad a testvér:/nincs mód nem menni ahova te küldtél".