Rekord közeli mennyiség

Az idén megjelent Magyar Közlönyök oldalszáma már szeptember elején is 68 316 oldalra rúgott, az azóta eltelt három hónap során újabb, 8,6%-os emelkedést figyelhettünk meg, így december elején már 79.024 oldalra nőtt a közlönyoldalak száma. Emlékeztetőül, 2015-ben a Magyar Közlönyök összoldalszáma 28.776 oldalt, 2014-ben pedig 27.022 oldalt tett ki – derül ki a Wolters Kluwer Kft. által szolgáltatott Jogtár adatbázisból. A december 2-án megjelent négy Magyar Közlöny összesen 16 jogszabályt tartalmaz, és 1093 oldalt tesz ki, a legtöbb benne foglalt jogszabály a közigazgatási bürökráciacsökkentéssel és a közigazgatás átalakítással foglalkozik.

Mi alakul át?

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálata során a Kormány 25 intézmény jogutódlással vagy jogutódlás nélküli megszüntetését rendelte el, alapvetően jövő év elejétől. Megszűnik és átalakul többek között a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, az Igazságügyi Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Külügyi és Külgazdasági Intézet. Az intézmények által ellátott feladatok legtöbb esetben vagy miniszteriális szintre kerülnek fel vagy kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. A centralizációs folyamatban kiemelt jelentőség hárul Budapest Főváros Kormányhivatalára, mely a legtöbb megszüntetésre kerülő szerv vonatkozásában jogutódként jelenik meg – áll a Wolters Kluwer közleményében. .

Létrejön az Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Végezetül, hogy ne csak megszűnő intézményekről beszéljünk, létrehozásra kerül az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat. (Részletes , korábbi híradásunkat ide kattintva lehet elolvasni.) A Szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik. A Szolgálat hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat. Eljárása során a Szolgálat tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet intézkedés megtételére, illetve az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlásban érintett szerv a Szolgálat által meghatározott határidőn belül, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja a Szolgálatot az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről.