Beiktatási beszédében az új elnök arra sarkallta a jelenlevőket, hogy gondolkodjanak el mélyebben a jogrend fontossága felől, valamint arról, hogy milyen veszélyeket rejt magában a közérdek túlértékelése az egyén jogos védelmével szemben.

Az új elnök elismeréssel nyilatkozott elődeinek a menekült-jogok ügyében felmutatott munkájáról. Kijelentette: "A menekültek jogainak ügyét kicsit szélesebb perspektívába szeretném helyezni; nevezetesen: függetlenül attól, hogy ki ő és hol él, minden egyes egyénnek joga van ahhoz, hogy szükség esetén független bíróság előtt kapjon védelmet, ügyvédi segédlettel". Kérte a jelenlévő ügyvédeket, hogy hazájában ki-ki harcoljon e jogok érvényesüléséért.

A továbbiakban beszélt életpályájáról is, valamint azokról az értékekről, amelyek pályafutását eddig meghatározták, különös tekintettel Genf városára, amelyben gyakorló jogászként már hosszú évek óta él, s - mint mondotta - "amely város szülőhelye az emberi jogoknak és a döntőbíráskodásnak". "Teljesen magától értetődő volt számomra elfogadni az UIA alapértékeit és azonosulni azokkal: az igazságossággal, a szolidaritással és a toleranciával, amelyeket teljes egészében magaménak vallok."

Dr. Laurence Bory az UIA igen aktív tagja, már 1993 óta. Elnökké választása előtt számos választott tisztséget betöltöt már a szervezetben: a bank-jogok bizottságának elnöke 1995-1998 között, főtitkár volt 1998-2003 között, a Genfi Kongresszus elnöke volt 2004-ben, az UIA alelnöke volt 2014-ben.

A jogi tanácsadás tapasztalt szakértője, különösen is a kereskedelmi jog, a szerződés kötések és gazdasági társaságok ügyeiben, továbbá az ingatlan ügyek valamint az örökösödési jog területén.