Az előzmények ezek: az éves rendes közgyűlés tervezett időpontja - mint köztudott - a BÜK eredetileg május 12. volt. Bár a tervezett közgyűlés összehívása és előkészítése kapcsán az Igazságügyi Minisztérium államtitkára nem látott okot törvényességi felügyeleti intézkedés megtételére, felhívta a figyelmet az eddig egyébként szerepét jól betöltő Alapszabály eltérő értelmezésének lehetőségére. Az elnökség értékelte ennek peres veszélyét és ezt az új ügyvédi törvény parlamenti vitájának időszakában hasznosabbnak ítélte kiküszöbölni. Az elnökségi döntés a közgyűlés olyan időpontban való megtartását teszi lehetővé, amikor már minden feltétel összeáll a közgyűlés vitamentes összehívására és megtartására. (Az üggyel kapcsolatos összes eseményt szerkesztőségünk az ugyvedek-lapja.hu közleményeiben részleteiben feldolgozta.)


A Budapesti Ügyvédi Kamara Hírlevele - 445. szám

2017. május 10.

A kamara elnöksége mai rendkívüli ülésén a 2017. május 12-i közgyűlés megtartása ellen szavazott.

Előzmény: az IM államtitkára arról tájékoztatta a kamarát, hogy a kamara néhány tagja kifogásolta a BÜK által a közgyűlés összehívásával, előkészítésével kapcsolatos eljárását és felügyeleti intézkedést kért. Az IM ezt elutasította, és törvényességi felügyeleti jogkörben nem tett észrevételt. Mindazonáltal javasolta, hogy a hatályos Alapszabályt, egyértelműsítő módosítással változtassuk meg, elejét véve az esetleges jogvitáknak. Nos, az Alapszabály nem területi kamarai belügy: fontos a Magyar Ügyvédi Kamara véleménye, és a szabályzat felülvizsgálata az IM joga.

Az elnökség mai ülésén mérlegelte ezt a körülményt, és figyelembe vette az új Ügyvédi törvény zavarmentes elfogadásával kapcsolatos kari érdekeket is. Ugyancsak mérlegelte azokat a sajtótámadásokat, amelyek az egyébként tisztán szakmainak is megtartható belső vitákat (és egy esetleges újabb pert) a politikai erőtérbe vihetik át. Nem utolsó sorban mérlegelte a költségeket is. Ha ezt a közgyűlést úgy is megtámadják, akkor inkább jöjjön rögtön a következő...

A Kamara az általános közpolitikai kérdésektől távol kíván maradni. Ügyeit "házon belül" kívánja intézni. A politika irányába kizárólag szakmapolitikai és érdekvédelmi álláspontokat és problémákat kíván közvetíteni. Az elnökség mindezeket mérlegelve úgy döntött, hogy visszavonja a megismételt pénteki közgyűlés megtartásával kapcsolatos határozatát. Az eddigi eljárások megfelelőségével és jogszerűségével kapcsolatos eddigi álláspontján pedig nem változtatott.

Az éves rendes közgyűlést a Kamara a naptári évben bármikor megtarthatja. Az elnökség által már elfogadott beszámolók és a 2017. évi költségvetési terv az Alapszabály rendelkezése értelmében végrehajthatók. A Kamara működése tehát nincs veszélyben, koncentrálhatunk a tagságra, a praxisok problémáira és a párhuzamosan folyó regulációra.