A polgári perrendtartás reformjával kapcsolatos feladatok összehangolásáért felelő miniszteri biztos a polgári jogi szekcióban tartott előadásában kiemelte: az osztott perszerkezet biztosítja az új polgári perrendtartásról szóló törvény egyik legfontosabb célkitűzését, a perkoncentráció megvalósulását.

Az osztott perszerkezet azt jelenti, hogy az elsőfokú eljárás két részre tagolódik, egy perelőkészítő szakaszra, a perfelvételre, és egy érdemi tárgyalási szakaszra. Ezek mind időben, mind funkcióban elválnak egymástól: az egyik az állítási, a másik a bizonyítási szakasz. Wopera Zsuzsa azt mondta, ez azért lényeges, mert a jelenlegi egységes szerkezettel ellentétben nem engedi a perek elhúzódását.

Kiemelte: a perorvoslatok tekintetében koncentráció valósul meg, ami a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezési gyakorlatát keretek közé szorítja. Az új szabályozás jóval kevesebb lehetőséget ad erre, és pontosan meghatározza, hogy miben áll a másodfokú bíróság felülbírálati jogköre.

A miniszteri biztos hangsúlyozta: a családjogi perek szabályozása európai összehasonlításban is széles körben megtörtént. Beemeltek olyan pereket, amik eddig nem voltak szabályozva a polgári perrendtartásban. Ilyen a szülői felügyelet gyakorlása, az örökbefogadás felbontására irányuló per vagy a kiskorú gyermek tartása iránti per. Ezekben a hangsúly a család és a gyermek védelmén van – mondta.