Címfotónkon: a spanyol Legfelsőbb Bíróság épülete, Madridban

Az Európai Bírák Tanácsadó Bizottsága és az Európai Ügyészek Tanácsadó Bizottsága "Az igazságszolgáltatás függetlenségét és pártatlanságát veszélyeztető tényezők az Európa Tanács tagállamaiban" címmel jelentést készített Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkárának kérésére.

A jelentés egy sor olyan körülményt bírál, amelyek fenyegetik Spanyolországban a bírói függetlenséget. Ezek közé tartozik a főügyész és az Általános Igazságügyi Tanács tagjai kinevezésének módja.

A jelentés szerint a főügyész kinevezése aggályos, mert bár a kormány, amelynek számadással tartozik jelöli a tisztségre, de végül a király nevezi ki.

Az Általános Igazságügyi Tanács tagjainak megválasztásával kapcsolatban a szakértők ugyancsak arra figyelmeztettek, hogy az igazságügy függetlenségét veszélyezteti az, ahogyan (a bírák elleni fegyelmi határozatokat és szakmai előléptetésekkel kapcsolatos döntéseket is hozó) legfőbb igazságügyi testület tagjait megválasztják.

A testület tagjait az Országgyűlés jelöli a legfőbb politikai pártok közötti megállapodások szerinti kvóták alapján, ami a szakértők kifejezésével élve "potenciálisan veszélyezteti a bírói függetlenséget".

A Rights International Spain (Nemzetközi Jogok Spanyolország) mindkét ügyben jelentést tett az ENSZ-nek, valamint számos európai hatóságnak, figyelmeztetve arra, hogy ha nem független az igazságszolgáltatás, veszélybe kerül a jogállam, valamint a polgári jogok és szabadságjogok. Az állampolgároknak a jogaik védelmében szükségük van független igazságszolgáltatásra.