A Rendelkezési Nyilvántartás segítségével az ügyfelek nyilatkozatot tehetnek arról, hogy az elektronikus- ügyintézés során milyen azonosítási módokat kívánnak használni, meghatározhatják, milyen módon lépjenek velük kapcsolatba az egyes hivatalok, illetve további egyre bővülő elektronikus szolgáltatások körében is tehetnek nyilatkozatokat.

A Rendelkezési Nyilvántartás kiemelkedő funkciója, hogy elektronikus úton vagy telefonon meghatalmazhatunk más személyt ügyeinek intézésére, ennek köszönhetően a jövőben nincs szükség papír alapú meghatalmazást bemutatni az ügyintézés során. A Rendelkezési Nyilvántartás segítségével az ügyintézés hatékonyabbá, a hivatalokkal való kapcsolattartás pedig tervezhetőbbé válik.

Személyesen (az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán, illetve a 40 postai Agora ponton), vagy elektronikus úton (a szolgáltatás felülete a KEKKH honlapján található Webes Ügysegéd rendszeren keresztül érhető el), illetve telefonon keresztül (Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as hívószámán) is tehet rendelkezéseket minden állampolgár.

A Rendelkezési Nyilvántartás használatakor először alaprendelkezést kell tenni, amely tulajdonképpen alapinformációk megadását jelenti. Itt kell megadni, az internetes-, telefonos ügyintézés engedélyezésére vagy tiltására vonatkozó rendelkezéseket és itt adható meg, hogy a hivatalok milyen módon tartsák a kapcsolatot velünk, rögzíthető elektronikus levelezési címünk (e-mail), telefonszámunk, telefax és postai elérhetőségeink.

A további rendelkezésekben az állampolgár az elektronikus ügyintézés során a jövőben használni kívánt azonosítás módjairól nyilatkozhat, meghatalmazásokat tehet, valamint időszaki értesítést igényelhet az őt érintő elektronikus ügyintézési cselekményekről.