Társasházi ügyekben már semmin sem lepődünk meg. Talán a jogász társadalom kissé csodálkozva szemlélte a 2003. évi CXXXIII. Tv. (a továbbiakban: Tht.) 27/A §-ának jogi szabályait, amelyek a társasházak törvényességi felügyeletére vonatkozotak, de a jogalkalmazók ügyvédi köre arra gondolhatott, hogy a bírói gyakorlat majd az elégtelen jogi szabályozás ellenére kialakítja a kapcsolodó gyakorlatot, amely aztán követhető lesz.

A bírósági tárgyalótermekben, gondolok itt elsősorban a Pesti Központi Kerületi Bíróság gyakorlatára, megszülettek az első ítéletek. Ma úgy tűnik, az általam ismert folyamatban lévő ügyekben, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő alkotmányossági normakontrollra felfüggesztik az ügyek elbírálását. Ugyanakkor a döntés nemrégiben már megszületett, amely elutasító volt.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2.P.54.864/2014/12. sorszámú végzésében a Bíróság Alkotmánybírósághoz fordult egyedi normakontrollt kérve, a Tht. 27/A. § egésze alaptörvény B) (1) bekezdése az Alaptörvény II. cikkben és az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében ütközésének megállapítását, és e miatt a megsemmisítését kérve. Az Alkotmánybíróság 3208/2015.(X.27.) végzésével visszautasította az alaptörvény ellenességének megállapítására, valamint megsemmisítésére és a jogszabály alkalmazásának kizárására irányuló bírósági kezdeményezést. Az Alkotmánybíróság végzése szerint a bírói kezdeményezés amely a Tht. 27/A § egésze alaptörvény ellenességének felülvizsgálatára irányult, nem felel meg az AB Tv. 25 § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A bíróság alkotmánybírósági eljárásának kezdeményezése azt mutatja, hogy a bíróságok is nehézségekbe ütköznek az ítélet meghozatala során.

(A szerző támával foglalkozó cikke teljes terjedelmében tervek szerint az Ügyvédek Lapja 2016/1. számában lesz olvasható. Megjelenik: 2016 feburár első felében)