A jövőben nem kell a magyar állam jelzálogjogát bejegyezni, ha a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének, illetve ilyen csapatsport fejlesztésére létrejött közhasznú alapítványnak végeznek építési engedélyhez kötött tárgyieszköz-beruházást, felújítást állami sportcélú ingatlanon. Akkor sincs szükség jelzálogjog bejegyzésére, ha a beruházás a helyi önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanon valósul meg és az üzembe helyezését követő 30 napon belül az önkormányzat tulajdonába kerül.

Kivételt határoztak meg a felajánlás fogadására jogosult szervezet részére történő átutalás alól.

Abban az esetben, ha az adózó a felajánlást a látvány-csapatsport támogatás céljából, tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímén teszi meg, továbbá az építési engedélyhez kötött ilyen tevékenység sportcélú ingatlanra irányul, utófinanszírozottnak minősül. Ezen feltételek fennállása esetén az adóhatóság az átutalást az igazolást kiállító szervezet részére teljesíti.

Korábban rendeletben határozták meg, most törvényben rögzítették: a látvány-csapatsportban működő szakszövetségnek a sportfejlesztési program jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül kell döntést hoznia, a sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálásának határideje 60 nap. Ugyanennyi ideje lesz a sportért felelős miniszternek jóváhagyni ezen programokat.


A jogszabály kivételt határoz meg a közigazgatási hatósági eljárási törvény alól, azaz a látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetségek esetén nem érvényes "a hallgatás beleegyezés szabálya", ha az ügyintézési határidőt jogtalanul túllépik.

Részletesebben határozták meg az Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jogait az olimpiai szimbólumaival kapcsolatban. E szerint a MOB-nak - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályzataival összhangban - kizárólagos joga van az olimpia szimbólumnak, a zászlónak, a jelmondatnak, a lángnak, a fáklyának, az olimpia és olimpiai elnevezésnek bármilyen módon és formában történő megjelenítésére, felhasználására, illetve a felhasználás engedélyezésére.

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.