2016 január eleje óta használom napi szinten az e-ügyintézést, gyakorlatilag minden egyes ügyemben igyekszem áttérni erre, így viszonylag nagy tapasztalatot szereztem eddig - írja összegzésében dr. Menczel-Kiss Gergely győri ügyvéd, társasági szakjogász (képünkön).

Észrevételeit, tapasztalatait, javaslatait a teljesség igénye nélkül az alábbiak szerint foglalta össze:

Megfelelő nyomtatvány kiválasztása

- A gyakorlatban nagyon-nagyon nagy nehézséget jelent, hogy (látszólag) összefüggéstelen azonosítókkal vannak ellátva a nyomtatványok. Kódok alapján kell kibogarászni, hogy melyik is az a nyomtatvány, amit meg kell nyitni. Ha az ember 4-5 féle nyomtatványt letölt, gyakorlatilag mindet ki kell nyitni egymás után, mire megtaláljuk a szükségeset. (már az felbosszant, hogy megtaláljam a kitöltendő nyomtatványt, nem is beszélve arról, hogy ha a kitöltés végén veszem észre, hogy a járásbírósági nyomtatvány helyett a törvényszékit töltöttem ki és kezdhetem előröl az egészet.)

Javaslat: nevezzék el tartalmuk szerint a nyomtatványokat! Pl. az OBHGEPI_P23 elnevezés helyett nevezzék át a nyomtatványt "Polgári egyéb beadvány"-ra.

- Több nyomtatvány gyakorlatilag azonos. Nem látom gyakorlati értelmét annak, hogy különbséget teszünk keresetlevél típusok között. Polgári/munkaügyi/közigazgatási/gazdasági. Tovább súlyosítja a helyzetet, hogy külön nyomtatvány van a járásbírósághoz, külön a törvényszékhez. Megduplázza a nyomtatványok számát, gyakorlatilag értelem nélkül.

Javaslat: legyen egy keresetlevél! A nyomtatvány praktikuma abban van, hogy megjelölöm a bíróságot, a feleket, képviselőket, pertárgyértéket, stb. Nyilvánvalóan, ha munkaügyi bíróságot választok a listából akkor nem bontópert indítok. A munkaügyi bíróságra beadott keresetből a kezelő iroda, illetve a szignálás során maga a bíróság eldönti, hogy közig. per, vagy munkaügy per az ügy. Ha netán mégis bontópert sikerült ide küldenem, átteszi oda, ahová való. Megoldható lenne ez egyszerűbben.

Illetékfizetés

Szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik az illeték befizetése. Nem merek olyan e-pert kezdeményezni, ahol illetéket kell fizetni, annyira bonyolult a rendszer. Amikor sikerült befizetnem az illetéket, akkor hiánypótló végzést kaptam a bíróságtól, hogy igazoljam a befizetést.

Javaslat: a cégeljárásban tökéletesen működik. Javaslom, hogy oldják meg a fizetést azon a rendszeren, kapjunk ugyanígy e-akta formában visszaigazolást, melyet könnyedén be tudunk csatolni a bíróságra.

Beadványok elküldése, visszaigazolások

- Nagyon súlyos problémának látom, hogy nincs valós visszajelzés arról, hogy valójában mit is küldtem el a bíróságra, illetve az elküldött nyomtatvány mellé milyen mellékletek érkeztek be.

A nyomtatványkitöltőben (elvileg) látom, hogy milyen fájlokat csatoltam a mellékletek közé, de arról semmilyen visszacsatolást nem kapok, hogy a fájlok be is érkeztek a bíróságra.

A cégeljárás során a tértivevényben visszaigazolást kapok arról, hogy szabályosan adtam be a beadványt, illetve darabra pontosan felsorolják, hogy milyen fájlok érkeztek be a beadvánnyal. Itt ez teljes mértékben hiányzik. Nincs visszaigazolást a csatolt fájlok beérkeztéről.

Javaslat: oldják meg, hogy a sikeres lajstromozásról szóló értesítőben visszaigazolást kapunk arról, hogy mi érkezett be a bíróságra: mik a pontos fájlnevek, kiterjesztések, mekkora a fájlok mérete. Papír alapon egyszerű volt: amin pecsét volt, az bent volt. Itt csak arról van visszaigazolás, hogy valami odaért.

- A visszaigazolások rendszere igen nehezen értelmezhető. Hatalmas idő és energiaráfordítást igényel, hogy megfejtsem, melyik ügyben is kaptam vissza valamit.

Az elsőnek visszakapott OBH értesítés tartalmaz egy 27 számból álló számsort, valamint egy ennél 5 cm-rel hosszabb betű-szám kombinációs sort. Ebből kell visszafejteni, hogy miről van szó. Elvárható ez az ügyvédi kartól? A magam 34 évével erősen megkérdőjelezem, hogy a korosabb kollégák hogyan értelmezik a hexadecimális kódszámú lenyomatot...

Másodikként megérkezik az adott bíróságról egy bizonyos UKM-VÁLASZÜZENET nevű fájl, melyben felfedezhető a bizonyos 27 számból álló számsor, ami az első értesítőben szerepelt, de ez is más formátumban van leírva. Az első üzenetben kötőjelekkel van elválasztva a számsor, a másodikban pedig egybefolyik az egész.

Harmadikként megérkezik a lajstromozásról szóló értesítés. Ebben végre fel lehet fedezni a perszámot, mely az első olyan információ, mely az ügyvéd számára mond valamit.

Ez így nem jó. Gyakorlati tapasztalatom, hogy nem merek elküldeni két beadványt egymás után, mert nincs energiám arra, hogy a 27 számjegyből álló kódokat összevessem és azonosítsam. Azt szoktam csinálni, hogy ha elküldök egy beadványt, majd megvárom, míg lajstromozzák. Ebben az esetben nem keverek össze semmit, csak 1 folyamatban lévő ügyben küldtem iratot, tehát kizárásos alapon azt igazolják vissza.

Nem túl életszerű, de másképp nem tudom megakadályozni, hogy összekeverjem a visszaigazolásokat.

Javaslat: A visszaigazolásokat automata állítja ki. Oldják meg, hogy a rendszer minden egyes visszaigazoláson feltünteti a következőket: "Az Ön által megjelölt bíróság: ###, Az Ön által megjelölt ügyszám: ###, Az Ön által megjelölt felperes: ###, Az Ön által megjelölt alperes: ###"

Ráírhatnak szám- és betűsorokat, de a "klasszikus" azonosítókkal könnyebb lenne az élet.

Bíróságtól kapott iratok

Az iratok túlnyomó többsége ODT formátumban érkezik. Ez gyakorlatilag egy szövegfájl.Elég nehezen tudom hitelesen előadni az ügyfélnek, hogy az aláírás, pecsét és mindenféle jelzés nélkül dokumentum az ítélet, és valójában közokirat.

Javaslat: PDF formátumban jöjjenek meg az iratok, legyenek ellátva valamilyen pecséttel, aláírással, lábléccel, stb., amiben leírják, hogy hiteles közokirat, melyet az adott bíróság bocsát ki. (A bankszámlakivonatokat a közvélemény már elfogadta aláírás nélkül, bizonyára itt is így lesz előbb-utóbb.)

Ügyfélkapu

Sajnos az ügyfélkapu rövid idő után automatikusan törli a tárhelyen lévő fájlokat. Ez nem elfogadható. Pl. az fmh rendszer emlékezete "örök", hosszú éveken keresztül visszakereshető, megnyitható, elérhető minden egyes dokumentum. Elég abszurd, hogy itt 30 nap után menthetetlenül elveszik minden.

Egyéb

- Bizonyos bíróságok tudomást sem vesznek arról, hogy elektronikus úton küldtem beadványokat. Annak ellenére, hogy a beadványt a peranyag részeként kezelik, hivatkoznak rá (pl. tárgyalási jegyzőkönyvben), minden bírósági irat borítékban, postán érkezik, nem elektronikusan.

(Ezzel könnyen vissza lehet élni: ha elveszítem a pert, arra fogok hivatkozni, hogy semmit sem kézbesítettek számomra, hiszen a postai kézbesítés ebben az esetben már nem szabályos.)

- Sokkal átláthatóbb lenne az e-per, ha az fmh rendszer mintájára tárolná az ügyeket. Nem a "beadvány" lenne az egység, hanem az "ügy", és az fmh-hoz hasonlóan egy adott felületen ki lehetne nyitni az ügyhöz tartozó összes iratot. Jelenleg a rendszer arra jó, hogy minden érintett fél elektronikusan küldi el a saját iratait, ami máshonnan érkezik, azt ki kell nyomtatni, papíron kell őrizni, kezelni. Nincs egy összefoglaló "hely", ahol át lehet tekinteni a teljes ügyet, a teljes folyamatot. Sokat lendítene az ügymeneten, ha fmh rendszer mintájára hozzáférhetőek lennének az ügyek teljes egészében.

Javaslat: valahogy oldják meg, hogy a nyomtatványkitöltő és az egyes nyomtatványok automatikusan frissüljenek, ne kelljen állandóan a frissítéseket keresgélni. Az pedig egészen elképesztő, hogy egyes frissítéseket csak úgy lehet telepíteni, hogy a komplett nyomtatvány kitöltő programot eltávolítom, majd újra telepítem.

A szerző elérhetősége: info@menczelkiss.hu