A járványügyi vészhelyzet tagjait érintő negatív pénzügyi hatásainak mérséklésére vonatkozóan a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (MÜBSE) – elnökének, dr. Kovács Kázmérnak a kezdeményezésére – az alábbi intézkedések felől döntött

1. Kockázati díjvisszatérítés

A MÜBSE Igazgatótanácsa - arra tekintettel, hogy biztosított tagjaink a következő időszakban ügyvédi tevékenységük végzésében mind a kereslet, mind a munkavégzés feltételeinek hiánya folytán jelentős mértékben akadályozva lesznek, ezáltal a károkozások várható előfordulása is a korábban kalkulálthoz képest mérséklődik - az ügyvezetés feladatává tette a MÜBSE valamennyi aktív biztosítottját érintő, a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban álló, lehetőleg az egy negyedéves biztosítási díjak mértékét elérő kockázati díjvisszatérítési kedvezmény nyújtására lehetőséget biztosító előterjesztés kidolgozását.

2. Díjfizetési moratórium

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben, az Egyesület tagjai pénzügyi terheinek mérséklése céljából Igazgatótanácsunk úgy határozott, hogy a 2020. április 1-én esedékes negyedéves biztosítási díjak és tagdíjak megfizetésére 6 hónapos halasztást kaphatnak tagjaink, vagyis ezen díjak esedékességét 2020. október 1-re, a díjak megfizetésének végső határidejét 2020. október 10-re módosítja.
Azon tagjainknak, akiknek nem okoz gondot a díjak eredeti határidőben való befizetése, külön köszönjük, ha áprilisban a szokásos időben és módon teljesítik díjfizetési kötelezettségüket!

3. Segélyezés

A járványügyi veszélyhelyzet negatív gazdasági hatásai által leginkább érintett MÜBSE-tagok terheinek mérséklésének céljából új segélyezési jogcímet alakítunk ki és megteremtjük annak pénzügyi forrásait.

Az új típusú segély részleteinek megismerésére és annak igénybevételére az Igazgatótanács és Küldöttgyűlésünk döntéseit követően, várhatóan 2020. június hónapjától lesz lehetőség.

További részletekről a döntések meghozatala után a MÜBSE részletesen informálni fogja tagjait.