Elektronikus megküldés esetén 2018. január 1-jétől a beszámoló előterjeszthető a szervezet Cégkapuján keresztül is. Amennyiben meghatalmazással járnak el, felhívják a figyelmet, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint a teljes bizonyító erejű magánokiraton a tanúk nevét és lakóhelyét olvashatóan kell feltüntetni, valamint mindkét tanú aláírásával el kell látni. A meghatalmazáshoz szükséges szerkeszthető okirat sablon ide kattintva érhető el (V/a. pontban).

A beszámolók feldolgozásának gyorsítása érdekében kérik, elsősorban a fenti meghatalmazás mintát szíveskedjenek használni.

Lásd még itt: Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok