Napirendi pontok:

 • Elnökség beszámolója
 • Vendégfelszólalások
 • Eötvös-díj és egyéb kamarai eli smerések átadása
 • A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
 • Ellenőrző Bizottsági beszámoló, a 2015. gazdálkodásának, illetve a 2016. előirányzatainak ismertetése
 • Fegyelmi Bizottsági beszámoló
 • Etikai Bizottság beszámolója
 • Tagfelvételi Bizottság beszámolója
 • Összeférhetetlenségi Bizottsági beszámol
 • Oktatási Bizottság beszámolója
 • Szociális és Jóléti Bizottság beszámolója
 • Nemzetközi Bizottság beszámolója
 • Vita és határozat a beszámolókról
 • A Kamara 2016. évi költségvetésének elfogadása

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent.

Határozatképtelenség esetére kitűzött megismételt közgyűlés időpontja és helye:

2016. február 26. (péntek) 10 óra, Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

A határozatok kézbesítésének módja: hirdetményi úton.

Előterjesztések kézbesítésének módja: kamarai honlap útján.