Aki figyelemmel kísérte a mandiner.hu oldalain Lándori Tamás BÜK-kel foglalkozó interjú sorozatát, emlékezhet rá, hogy annak első részében dr. Réti László elnököt kérdezték az ügyvédek mai helyzetéről, a köztestületet és személyét ért vádakról, illetve a választási határozatok bíróság általi megsemmisítéséről (ide kattintva olvasható). Mi is foglalkoztunk vele, a mi közleményünk ide kattintva olvasható.

A második részben az Ügyvédi Összefogás Egyesületének tagjai szólaltak meg (ide kattintva olvasható), akiknek – mint kiderült – nem is dr. Réti László elnökkel, inkább az ő nevével is fémjelzett, szerintük megújulni képtelen rendszerrel van gondjuk.

Ezt az interjút is ismertettük, a mi közleményünk ide kattintva olvasható.

A legutóbbi mandiner.hu interjúban (ide kattintva olvasható) dr. Papp Géza (képünkön, megjelent a Pesti Ügyvéd 2015/3. sz. 3. oldalán) mondja el álláspontját, aki kamarai főtitkárként tett feljelentést az általa kétségesnek tartott kamarai beszerzések ügyében.

Ebben a BÜK volt főtitkára a már eddig ismertté vált szempontjai mellett az Ügyvédi Összefogás Egyesületéről is nyilatkozott. Arra az újságírói kérdésre ugyanis, hogy "Az Ügyvédi Összefogás a múltkori interjúnkban azt állította, hogy van egy kemény magja a kamarai vezetésnek, amit ők maguk között 'vezetőségnek' hívtak, ez állt az elnökből, a főtitkárból – 'míg fel nem jelentette az elnököt' – és néhány elnökhelyettesből. Van ilyen belső kör, aminek ön is tagja volt?", azt válaszolta, hogy "Ez már szerintem a keverés kategóriája. Engem azért választottak, hogy a jogszerűséget és a törvényességet képviseljem, nem azért, hogy véleményt alkossak" (kiemelések: szerk.)

Olvasónk tájékoztatására közbevetően megjegyezzük: dr. Papp Géza mandiner.hu-n megjelent interjúja az Ügyvédi Összefogás Egyesületének figyelmét is felkeltette. Honlapjukon egyebek mellett ekként véleményezik a hivatkozott beszélgetést: „Egy jogerős ítéletet nem kommentálni kell, hanem végre kell hajtani. Dr. Papp Géza kollégánkkal ebben még akkor is egyetértünk, ha sok mindent valószínűleg még most is, a történtek ellenére is alapvetően eltérő módon ítélünk meg. Azonban a problémák eltérő megközelítése, a koncepcionálisan más reformprogram vagy az adott esetben eltérő értékrend sem akadályozhat meg abban, hogy elismerjük a másokban meglévő egyéni eltökéltséget és szilárdságot. Kollégánk 'vádbeszéde' a márciusi közgyűlésen nemcsak egyszerűen jelzés értékű volt, hanem egyedülálló és példa nélküli is."

Visszatérve a mandiner.hu dr. Papp Gézához intézett újságírói megjegyzésre, hogy tudniillik "Olyan véleményt mégis alkotott, miszerint elnöki túlhatalmat lát", a volt főtitkár így válaszolt: "Abszolút. Ha megnézi az alapszabályt, azt látja, hogy minden döntés az elnök kezében van. A főtitkár az egyetlen, akinek van valami ellenőrző jogköre, de már a titkárok is az elnöknek vannak alárendelve. Olvassa el visszamenőleg 5-8 évre a kamara lapját, a Pesti Ügyvédet! A Szabad Nép ehhez képest kutya füle volt: a Rákosi nem volt annyit a címlapon, mint Réti. Nincs olyan szám, hogy a fényképe vagy legalább a neve ne lenne benne. Az én kifogásaimat viszont nem találja meg, csak az utóbbi időben említenek, amióta próbálnak lejáratni".

* * *

A szerkesztőség megjegyzése:

1. Anélkül, hogy kilépnénk önként vállalt szikár tényközlői szerepünkből, pusztán érdeklődésből, csupán arra hagyatkoztunk, hogy utána nézzünk a Pesti Ügyvéddel kapcsolatos tényeknek:

a) 2010. évtől kezdődően 2015. december 1-jéig összesen 54 lapszáma jelent meg a Pesti Ügyvédnek.

b) Az 54 lapszámban 4 (négy) alkalommal jelent meg a BÜK elnökéről fénykép is a Pesti Ügyvéd címlapján közölt valamely, a BÜK-öt érintő szöveges anyag (cikk, hír stb.) mellé.

c) Az 54 lapszámban 9 (kilenc) alkalommal jelent meg a címlapon olyan szöveges közlemény (kisebb-nagyobb cikk, írás, beszámoló stb.), amit részben a BÜK elnöke írt, részben, a hozzá köthető dokumentumokat ismerteti, illetve egy alkalommal egy interjú.

2. Megállapítható az is, hogy

a) mind a fotókkal ellátott, mind pedig a fotó nélküli vonatkozó közlések az első oldalon 3, 4 esetenként 5 másik közleménnyel együtt tördelve jelentek meg, és sem tartalmi vonatkozásukban, sem grafikai megjelenésükben, sem műfajukban, sem stílusukban nem “nyomták agyon” a címlap összképét, összhatását, továbbá

b) nem lépték túl a konvencionális elvárásokat, valamint az újságírói-szerkesztői szakmai etika - és általában: a jóizlés - határait.

c) A közlemények megjelentetését azoknak a Budapesti Ügyvédi Kamarát érintő jellege, illetve a Kamara választott eknöke mondanivalójának súlya, cselekedeteinek kamarapolitikai jelentősége, tájékoztatási kötelezettsége indokolta.

d) A BÜK volt főtitkárának azon állítása, tehát, hogy ti. "Nincs olyan szám, hogy a fényképe vagy legalább a neve (mármint a BÜK elnöké - szerk.) ne lenne benne", bizonyíthatóan nem felel meg a valóságnak.

e) Mindazonáltal aztán hogy Rákosi Mátyás hányszor jelent meg ugyanennyi év alatt a Szabad Nép címlapján fotóval, vagy anélkül, ezt mi nem számoltuk meg. Így az összehasonlítás dolgában sem tudunk állást foglalni.

3. Még annyit meg kell jegyeznünk, hogy a Pesti Ügyvédben viszont felfedeztünk

a) egy, az előző választási ciklus kezdete előtt, a 2013/12. szám 3-4. oldalán megjelent kolumnás írást ("Néma Justitia? Az igazságszolgáltatás és a nyilvánosság dilemmái" címmel) dr. Papp Géza főtitkár aspiránstól (fotóval), valamint

b) a 2015/3. számban. az ominózus kamarai közgyűléséről írott beszámolójban egy részletes ismertetőt ("Közgyûlés - tanulságokkal - A BÜK elnöke: nem 'fapados kamara' a cél – Főtitkári aggályok" első oldas címmel, belső oldalakra átmenő szöveggel) dr. Papp Géza ott elhangzott, kritikus mozzanatokat tartalmazó főtitkári jelentéséről is. Fényképmelléklettel a főtitkárról is. Ez a fotó szerepel jelen közleményünk illusztrációjaként is.

4. Végezetül: mint eddig is, a jövőben is, a BÜK körüli ügyeknek csak azon fordulataival kívánunk foglalkozni, amelyek az események tényszerűségeiként értékelhetők, s fontosnak ítéljük a helyzet reális, higgadt megítéléséhez, olvasóink hiteles tájékoztatásához. Minden egyéb megközelítési formát, műfajt és irályt - amely könnyen eltereli a lényegről a figyelmet - továbbra is kerülünk és mellőzünk, azokat meghagyjuk más fórumoknak.