Lapunknak nyilatkozva dr. Nőt László, az újonnan megválasztott tolnai elnök (címfotónkon) az ügyvédség s jelesül a kamari helyzetet elemezve ma is úgy vélekedik, mint azt korábban már előre jelezte: az elmúlt években a jogalkotás területén tapasztalható törvényhozási dömping, az alapvető törvényi háttér teljes megújulása, különös tekintettel a Ptk.-ra és a Btk.-ra, s nem utolsó sorban a Pe.-re és Be.-re, olyan helyzetet teremtett az ügyvédség számára, amely különleges szakmai erőfeszítéseket követel tőlük, ha meg akarnak felelni ügyfeleik elvárásának s nem utolsó sorban önnön szakmai igényességüknek.

Dr. Galiger Lajos, újra választott titkár

A jogi környezeti háttérről szólva, a kamara elnöke azt is elmondta, hogy e változások kezdetétől megszaporodtak azok a megkeresések, amikor is különböző hatóságok, gazdasági, kulturális és civil szervezetek keresik meg a kamarát jogértelmezési problémáikkal. Azaz: megnövekedett a jogkövetésben lemaradni nem akaró társadalom széles köreiben az igény a pontos tájékozódásra, a zavarbaejtően sok és szerteágazó jogi környezetben. Mindamellett, hogy ez önmagában örvendetes jelenség - mondotta -, az adott helyzet azonban már kevésbé nevezhető annak, egyrészt azért, mert a kérdéseket nem csupán az érdeklődés, hanem a jogi környezetben történő egyre nehezebb állampolgári zavart a tájékozatlanság indukálja, másrészt pedig azért, mert a kamara erre a törvényértelmezési szerepre nincsen felkészülve, ilyen szerepe nincs és nem is lehet.

A Magyar Ügyvédi Kamara ebben a helyzetben, továbbá az új, Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) által előírt követelményeknek történő megfelelés terén nélkülözhetetlen, komoly érdekvédelmi, szakmai és egyben hivatásrendi-morális háttér is egyben, fontos támasz a területi kamarák, így a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara számára is. Ebbéli szerepét a MÜK-nek mindenképpen tovább kell erősíteni.

Napjainkban – hangsúlyozta dr. Nőt László elnök – rendkívül fontos szerepe van továbbá minden olyan erőfeszítésnek, amellyel a kamara igyekszik tagsága összatartozását, emberi és szakmai közösségének kohézióját erősíteni.