A MÜK elnökének tájékoztató levele

Amint az ismert a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014. évi választói közgyűlésének határozatait a Fővárosi Ítélőtábla 2015. szeptember 24-én kihirdetett – ez ideig írásban még nem kézbesített – 4.Pf.21.399/2014. számú jogerős ítéletével megsemmisítette.

Az ítélet kihirdetését követően mind a Budapesti Ügyvédi Kamara, mind a Magyar Ügyvédi Kamara további törvényes működésével kapcsolatban különböző – egymásnak ellentmondó – álláspontok kerültek napvilágra, mely alkalmas volt az ügyvédi önkormányzati szervekbe vetett bizalom aláásására.

Az ügyvédi kamarák folyamatos törvényes működése mind az igazságszolgáltatásnak, mind az ügyfeleknek, mind az ügyvédeknek alapvető érdeke, ezért a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is a törvényességi felügyeleti jogot gyakorló Igazságügyminiszterhez fordult.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr a Magyar Ügyvédi Kamara megkeresésére XX-IGFO/382/2/2015.számú 2015. október 2-án kelt levelében válaszolt és ebben egyértelműen leszögezte:

„…A bírósági döntés nem érinti sem a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, sem a Magyar Ügyvédi Kamara többi tisztségviselője mandátumának érvényességét.”

A fentiekből következően tehát a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselői a 2014. május 12-i Teljes Ülésen megválasztott személyek, az Elnökség és a Fegyelmi Bizottság ugyancsak az ezen választási határozatban megállapított összetételben működik törvényesen.