Az előterjesztést 111 igen és 1 nem szavazattal, 55 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.

E szerint a törvény az illeték és a költség viselése alól csak azok számára nyújt mentességet, akik azt nem lennének képesek fedezni, akiktől az nem lenne behajtható. A jogszabály így készteti a jogérvényesítés megfontolására az érintettet.

A törvény biztosítja, hogy az alapeljárást ne lehessen elhúzni a költségkedvezményre vonatkozó kérelem szükségtelen benyújtásával. A jogszabály kizárja, hogy költségkedvezményben részesüljön az, akinek jövedelmi helyzetében ezt kizáró változást történt.