A kérdés részletesen így szólt: „Jelenleg katás bt. szeretne ismét a számviteli törvény hatálya alá kerülni. A megmaradt tagi kölcsönnel mit lehet tenni? Azt is kötelezettségként át lehet hozni a nyitómérlegbe? Ugyanez a kérdésem a tárgyi eszközök vonatkozásában is, természetesen az értékcsökkenéssel kiegészítve.”

A számviteli törvény 2/A. § (4) bekezdése értelmében a katáról a számviteli törvény hatálya alá visszatérő vállalkozónak nyitó mérleget kell készítenie, melyben az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben, a saját tőkét pedig az előző kettő különbségeként kell meghatározni.

A nyitómérleget könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

Amennyiben a tagi kölcsön nem került visszafizetésre és a tagok sem mondtak le róla, akkor természetesen a fennálló tagi kölcsön tartozásnak szerepelnie kell a nyitó mérlegben a kötelezettségek között.

Az eszközöket (beleértve természetesen a tárgyi eszközöket is) piaci értéken kell a mérlegbe állítani, ideértve azon eszközöket is melyeket a katás időszakban szereztek be.

A tárgyi eszközök nyitó piaci értéke lesz a számviteli bekerülési érték, amely alapján a számviteli értékcsökkenést meg kell határozni a még várható használati idő és maradványérték figyelembevételével.

Nagyon fontos szabály, hogy a katás időszakban beszerzett tárgyi eszközök után a társasági adó alapjánál nem tud értékcsökkenést érvényesíteni (kata törvény 28. § (4) bekezdés).

Ez azt jelenti tehát, hogy ezen eszközök után elszámolt számviteli értékcsökkenéssel meg kell emelnie a társasági adó alapját, de adóalap-csökkentést nem tud végrehajtani.

A katás időszak előtt beszerzett eszközöknél ilyen megszorítást nem tartalmaz a törvény, ott az adóalap csökkentéssel élhet az adóalany.