„A Kamara megalapozatlanul, és az Üt. 119. §(2) és (4) bekezdésébe ütközően állítja azt, hogy az ítélet jogerőre emelkedésének napjától a 2010-es kamarai választáson megválasztott tisztségviselők és személyek mandátuma állt helyre” - vélekedik levelében az egyesület.

A továbbiakban – jogszabályokra való hivatkozás után - azon álláspontjukat fejtik ki, amely szerint: „a kamarai álláspont nyilvánvalóan téves és megalapozatlan, így a 2010. évben megválasztott tisztségviselőkkel és szervekkel történő - akárcsak átmeneti - működés további, súlyos jogsértést valósítana meg, illetve érvénytelen döntéseket, intézkedéseket eredményezne, amelyre jelen levelünkben is fel kívánjuk hívni a figyelmet”.

A levél konklúziója: kérik az igazságügyi minisztert, hogy „az Üt. 121. §-a szerinti törvényességi felügyeletetgyakorló közigazgatási szerv vezetőjeként, soron kívül szíveskedjen az Üt. 123. § (1) bekezdése alapján az illetékes törvényszékhez fordulni, és az Üt. 123. § (1) bekezdés c.) pontja alapján felügyelő biztos kirendelését kezdeményezni, tekintettel arra, hogy a hogy a kamara működésének törvényessége másképpen nem biztosítható”.

A levél végén kifejezik azon álláspontjukat, hogy „mivel a BÜK-nek egyáltalán nincs, a MÜK-nek pedig részben hiányoznak a legitim tisztségviselői, így a BÜK tekintetében valamennyi tag azonos jogosultsággal rendelkezik a BÜK vonatkozásában, őt érintően bármilyen tárgyalások, egyeztetések folytatására”.

Egyben ajánlatot is tesznek: „A Budapesti Ügyvédi Karnara tagjai által létrehozott Ügyvédi Összefogás Egyesület - elsődlegesen és alapvetően - a BÜK jogszerű működésének megteremtése valamint az ehhez szükséges szabályozás kialakítása érdekében a szükséges szakmai konzultációkon, egyeztetéseken való részvételét az egyesület részéről biztosítani tudja”.

A dr. Trócsányi László miniszternek írott levelük teljes terjedelemben ide katintva olvasható.

Minderről részletes tájékoztatást adnak a dr. Bánáti Jánosnak címzett levelükben (teljes terjedelemben ide kattintva olvasható) és a BÜK-kel kapcsolatos álláspontjukról pedig a dr. Réti Lászlónak címzett levelükben (teljes terjedelmében ide kattintva olvasható).