A szakmai szabályozások, a jogállamiság védelme, az emberi jogok és a demokratikus értékek a CCBE legfontosabb célkitűzései közé tartoznak. Azon területek, melyek aggodalomra adnak okot, egyebek között az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés joga, a jogállamiság fejlődése és az egyes polgárok védelme - szögezi le a a nyilatkozat.

Az Európai Parlament szeptember 12-én úgy döntött, hogy kéri a Tanács szavazását arról az indítványról (közismert nevén a Sargentini-jelentésről, s mint köztudott, azt szeptember 23-án kétharmados többséggel el is fogadták - a szerk.), amely szerint Magyarországon az uniós alapértékek megsértésének veszélye merül fel, és - első alkalommal az EU történetében – az ún. 7-es cikk szerinti eljárás megindítását kezdeményezte. Az indítvány az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció, a véleménynyilvánítás szabadsága, az akadémiai szabadság, a kisebbségek és a migránsok, menekültek jogai és egyéb tárgyak miatt fejezte ki aggodalmát.

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerint innen a felelősség az Európai Unió Tanácsában lévő tagországok kormányait terheli, akik „megállapíthatják, fennáll-e az egyértelmű veszélye az uniós alapértékek súlyos megsértésének. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki (…). A Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy azok az okok, amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e.”

A CCBE - emlékeztet nyilatkozatában a szervezet - rendszeres kapcsolatban áll az Európai Parlament tagjaival a jogállami kérdéseket, az igazságügyi szereplők függetlenségét, a megfigyelési gyakorlatokat és a magánéletet, valamint az eljárási biztosítékokat és más tárgyakat illetően. A CCBE-nek nem egyszer arra is volt alkalma, hogy kifejezze aggodalmát az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a jogállamiság aggasztó eróziója miatt, amely Lengyelországban tapasztalható.

A jogállamiság alátámasztja a jogbiztonságot és a kölcsönös bizalmat, az Európai Unió számára elengedhetetlen a további gyarapodáshoz és boldoguláshoz - hangsúlyozza nyilatkozatában a CCBE. Olyan elveken áll, mint jogszerűség, arányosság, diszkrimináció tilalma a polgári, büntető és kereskedelmi interakciókban, a jogállamiság fokozza a határon átnyúló mobilitást, az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását, és ezáltal megkönnyíti a fellendülést és a békét. Ezek a valódi okok, amiért az Európai Uniót megalkották, és amiért ezen értékeket elősegíteni és védeni kell. Csak a jogállamiság elvén nyugvó demokráciák garantálják a polgárok megfelelő hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz és azon jogát, hogy ügyvédet fogadhassanak, akik hivatásukat gyakorolva képesek szabadon és korlátok nélkül képviselni és védeni a polgárok jogait. Az igazságszolgáltatást gyakorlók, úgymint az ügyvédek és bírák, függetlensége és a hivatásgyakorlás szabadsága a jogállamiság alapkövei.

Tekintettel erre - szögezi le nyilatkozatában a szervezet - a CCBE elkötelezi magát arra, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a jogállamiság tiszteletben tartását, az egyének jogait az igazságügyi és jogi ügyekben, ahogy az igazságügyi szereplők függetlenségének, valamint a hivatásgyakorlás szabadságának tiszteletben tartását is az Európai Unió tagállamaiban és a szomszédos országokban. A CCBE a továbbiakban is megosztja megállapításait és elősegíti a jogállamiságot az európai uniós intézményekkel együtt.

A Sargentini-jelentést - mint közismert - Magyarország kormánya nem fogadta el, azt az ország elleni rágalmazásnak és valótlan vádaknak, a jelentés elfogadásának processzusát pedig csaklásnak tartotta.

A Sargentini-jelentés hivatalos magyar fordítása ide kattintva olvasható.