A bíróságok intranetes hálózatán is közzétett levélben reagált dr. Handó Tünde az OBT által nyilvánosságra hozott utóvizsgálati jelentésre – írta a Magyar Hírlap. Idézik: „annak ellenére, hogy 2018. április vége óta törvénytelenül működik az Országos Bírói Tanács, mindent megtettem azért, hogy a tagok megfelelő tájékoztatást kapjanak. Feltett kérdéseikre választ kaptak.”

Az OBT közleménye szerint már tavaly májusban kifogásolták az OBH-elnök bírósági álláspályázatok elbírálása során folytatott szabálytalan gyakorlatát. Szerintük Handó Tünde az elmúlt évben többször is figyelmen kívül hagyta a törvényességi jelzéseket, nem tett eleget kötelezettségeinek, így csaknem húsz bírósági vezetői álláshely nincs betöltve, és ellehetetlenül a szolgálati bíróságok működése. Az OBT február 22-ig adott határidőt arra, hogy Handó érdemi észrevételeket tegyen a megállapításaival kapcsolatban.

Levelében az OBH elnöke azt írja: az OBT valótlanságokat állít, illetve valós tényeket hamis színben tüntet fel. A most közzétett irományuk elkészítése során az OBT megmaradt tizenegy tagja sem a jogszabályokat, sem ezeket a tájékoztatásokat, sem a bírósági elnökök által rendelkezésükre bocsátott adatokat nem volt hajlandó figyelembe venni. A „jelentéstervezetet” január 29-én, néhány napos véleményezési határidővel küldték meg részére, holott ők csaknem négy hónapon át – a bírói munkavégzés alóli mentesítés előnyét élvezve – készítették azt. „Bár az észrevételezési szándékomat jeleztem számukra, ezt a lehetőséget a két órán belül megérkezett válaszukban megtagadták” – fogalmazott dr. Handó Tünde, hozzátéve: mindezek alapján nyilvánvaló, hogy valójában nem is voltak kíváncsiak az álláspontjára.

Az OBH elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentés közzététele és a politikai sajtó többoldalas elemzésének megjelenése között eltelt mindössze tizenhét perces időtartamra figyelemmel vélelmezni lehet, hogy a cikkek is előre elkészültek. Erre utal az is, hogy az OBT ülése előtti napon egy volt fővárosi bíróból lett ügyvéd a bírói és az ügyészi kart becsmérlő, a bírósági szervezet eredményeit lebecsülő nyilatkozatában már előre vetítette az OBT tagjai által előkészített újabb botrányt.

Levelében az OBH elnöke utal a 2014-ben elfogadott bírói etikai kódexre, amelynek egyik bekezdése szerint a bíró munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. Az OBT megmaradt tagjai eljárásuk során még ezt az alapvető hivatásetikai szabályt sem tartották be. „Csak remélni merem, hogy a tagok a tárgyalóteremben alaptörvényi kötelezettségüknek eleget téve függetlenül és pártatlanul, az etikai kódexnek megfelelő hozzáállással bírálják el az eléjük kerülő ügyeket” – jegyezte meg dr. Handó Tünde.