Szipszer Tamás

A megbízó befogadhatja ezt a számlát, attól függetlenül, hogy látja a szünetelés tényét? A számla befogadójának, illetve a vállalkozónak lesz ebből esetleg problémája? – tette fel a kérdéseket Szipszer Tamás, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő az Adózóna.hu-n.

Rámutatott: az tény, hogy az egyéni vállalkozó a szünetelés időszaka alatt üzleti-vállalkozási tevékenységet nem folytathat, ezen időszakhoz kapcsolódóan jogokat és kötelezettségeket nem szerezhet.

Ugyanakkor a szünetelés időszaka alatt áfabeli kötelezettségét teljesítenie kell, így például a szünetelés kezdő napjáig teljesített munkáit köteles kiszámlázni a szünetelés időszaka alatt is, vagyis számlakiállítás a szünetelés alatt is lehetséges.

Ha az áfabeli teljesítés dátuma is már a szünetelés időszakára esik, az nem befolyásolja a számla befogadójának levonási jogát. Például folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyleteknél előfordulhat, hogy a fizetési határidő az áfateljesítés napja, mely napon már szünetel a vállalkozó. Ez a levonási jogot nem befolyásolja, a befogadó élhet a levonással.

Ha nem folyamatos teljesítésről van szó, és a teljesítés napján szüneteltette a tevékenységét a vállalkozó, valójában ez sem akadálya az áfalevonásának – írta.

Kiemelte: a NAV által kiadott 3012/2018-as Iránymutatás egyértelműen leszögezi, hogy ha természetes személy, például egyéni vállalkozó nyújtott szolgáltatást vagy értékesített terméket, és az ügylet ténylegesen megvalósult és a szolgáltatást nyújtó személye beazonosítható, akkor még érvényes adószám hiányában is megilleti a beszerzőt az áfa levonási jog.

Vagyis a NAV 2018-tól – összhangban az európai bírósági ítéletekkel – a jóhiszemű számlabefogadótól nem tagadja meg a levonási jogot, ha az ügylet teljesült és valóban a felek között teljesült.

Idézet az állásfoglalásból:

Természetes személy saját nevében folytatott gazdasági tevékenysége alapján adóalanynak minősül, függetlenül attól, hogy az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel, vagy megszűntként szerepel, azaz nem rendelkezik érvényes adószámmal, például azért, mert az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem található, vagy az adóalanyként való bejelentkezési kötelezettségét elmulasztotta. Így amennyiben – a számlán szereplő adatok alapján – beazonosítható természetes személy által, az áfatörvény szerinti gazdasági tevékenységet végzőként kibocsátott számlán szereplő gazdasági esemény nem vitatott módon a számlán szereplő felek között teljesült, és a természetes személy adóalanyisága a gazdasági tevékenység folytatása révén megállapítható, a számlabefogadó adólevonási jogot érvényesíthet.