Egyéni céget minden további nélkül alapíthat egy már létező nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó. (Fontos tudni, hogy egyéni cég alapításához azonban ügyvéd igénybevételére lesz szükség. Az egyéni cég ugyanis alapító okirattal jön létre, melyet ügyvéd ellenjegyez. Az egyéni céget a cégbíróságon be kell jegyeztetni, szintén ügyvéd segítségével.)

Az egyéni cég bejegyzéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon az egyéni vállalkozás megszűnik. Emiatt az egyéni vállalkozónak 30 napon belül be kell nyújtania az áfabevallást és az iparűzésiadó-bevallást is. Ha egyéni vállalkozóként nem volt katás, akkor az 1758-as, az 1701-es és az 1708-as számú bevallásokat is el kell készítenie, függetlenül attól, hogy volt-e rajtuk bevallandó kötelezettség vagy sem. Emellett pedig meg kell szüntetni az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonyát a 17T1041-es számú nyomtatványon is.

Ha nem tartozott a kata hatálya alá, akkor az '53-as számú személyijövedelemadó-bevalláson kell levezetni a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az osztalékadó alapját és összegét, de csak a megszűnés évét követő év május 20-áig kell ezt bevallani, a többi adóköteles jövedelem mellett. Ha esetleg korábban is katás volt az egyéni vállalkozó, akkor a 17KATA bevallást is be kell küldenie a megszűnést követő 30 napon belül.

Az egyéni cég ugyan nem tekinthető jogi személynek, de a saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat. Emellett a saját neve alatt szerződést köthet, és perelhető, valamint pert indíthat. Saját elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Az egyéni cég számára az adóhatóság külön adószámot állapít meg, s amennyiben az alanyi áfamentesség feltételei teljesülnek (különösen az idén januártól 8 millió forintos bevételi értékhatár), már alakuláskor választhatja az alanyi adómentességet is. Alakuláskor beléphet a kata hatálya alá, mivel az egyéni cég is alanya a kisadózók tételes adójának.