Az Európai Unió – uniós jogi aktusai által – szintén kialakította pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszerét egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bevezetésével. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszeréről ide kattintva található tájékoztatás.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kétirányú korlátozást jelentenek:

  1. pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását, valamint
  2. pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket bevezető uniós rendeletek közvetlenül hatályosak és közvetlenül alkalmazandóak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) alapján a Pénzmosás Elleni Információs Iroda látja el a foganatosításért felelős szerv részére meghatározott feladatokat.

A Kit. a vagyoni nyilvántartást vezető szervek, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók (szolgáltatók) számára bejelentési kötelezettséget határoz meg, amennyiben adat, tény, körülmény merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

Ha a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a vizsgálata során megállapítja, hogy az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések alanya pénzeszközzel, gazdasági erőforrással rendelkezik, akkor zárlat elrendelését kezdeményezi az illetékes törvényszéknél, amely nemperes eljárásban végzéssel az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtására zárlatot rendel el a szóban forgó pénzeszközre, gazdasági erőforrásra. A bíróság által elrendelt zárlat a tulajdon feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozását jelenti.

A pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát illetően a szolgáltatók és a vagyoni nyilvántartást vezető szervek számára a tilalmat maguk az uniós rendeletek határozzák meg, a Kit. a pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek köre folyamatosan változik. Ebből adódóan a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a honlapján e személyeket és szervezeteket tartalmazó konszolidált lista elérhetőségét (EU Consolidated List), valamint az e tárgyban elfogadott legutóbbi uniós jogi aktusok elérhetőségét az alábbiakban teszi közzé.

Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek listája (EU Consolidated List) ide kattintva olvasható.

A legutóbbi uniós jogi aktusok a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések tárgyban a NAV honlapján a Letölthető dokumentumok alatt találhatók.

Az Európai Unió által meghatározott pénzügyi es vagyoni korlátozó intézkedések intézményrendszere minden esetben követi az ENSZ BT által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor a terrorizmus elleni globális fellepésben kiemelt jelentőséggel bír, hogy már az ENSZ BT határozatának a kihirdetését követően, de az uniós szintű végrehajtást megelőzően is érvényesüljenek e pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések. Így tehát a Pénzmosás Elleni Információs Iroda azokat az ENSZ BT határozatok által bevezetett terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket is közzéteszi, amelyek alapján módosul azon személyek, szervezetek köre, akik terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi es vagyoni korlátozó intézkedések alanyának minősülnek, viszont még nem szerepel az uniós szintű pénzügyi es vagyoni korlátozó intézkedések között.

Amennyiben a szolgáltató olyan személlyel, szervezettel kapcsolatban rendelkezik információval, amely személy, szervezet szerepel az ENSZ BT határozata által bevezetett pénzügyi es vagyoni korlátozó intézkedések rendszerében, de az uniós végrehajtás az észleléskor még nem történt meg, akkor a szolgáltató a Pmt. 23. §-a alapján terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése miatt köteles bejelentést tenni. Amennyiben a szolgáltató olyan adatot, tényt, körülményt észlel, amely arra utal, hogy az ENSZ BT határozat által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, és befagyasztásnak vagy rendelkezésre bocsátás tilalmának lenne helye, ha azt uniós jogi aktus rendelte volna el, akkor köteles a Pmt. 24. § (1) bekezdése alapján - a befagyasztás és a rendelkezésre bocsátás tilalmának az elősegítése érdekében - a felmerülő tranzakciókat felfüggeszteni és bejelentést tenni. E kötelezettségek a tömegpusztító fegyverek proliferációja és annak finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések esetén is alkalmazandóak.

Az ENSZ BT legutóbbi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések tárgyban a Letölthető dokumentumok alatt találhatók a NAV honlapján.