2016 február

​Útmutató az ügyvédi információbiztonság javításához

Az ügyvédi törvény szerint az ügyvédet, ügyvédi irodát, alkalmazottait titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást, beleértve az ügyvéd birtokában lévő olyan...

​Nem egyértelműek az új építési szabályok

Óriási a bizonytalanság az építész szakmában az Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről) 2015 decemberében elfogadott és 2016. január 1-től hatályos módosítása és a...

Hogyan tovább? - az igazságszolgáltatás csúcsvezetői + az esztergom-budapesti érsek, bíboros, prímás Kaposváron keresik a választ a kérdésre

Jogi beszélgetések címmel már hosszú évek óta rendezik meg azt a konferencia sorozatot, amely mind témaválasztásával, mind pedig a magyar igazságszolgáltatás kiemelkedő személyiségeinek részvétele miatt rendszeresen felkeltette nemcsak a szakmai,...

BÜK dosszié 56: Elmarad a februárra összehívott éves rendes közgyűlés - Majd a 2014-es elnökség dönt felőle

A Kúria pénteki ítéletére tekintettel a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége mai, február 15-i rendkívüli ülésén a 2016. évi rendes közgyűlés összehívását kimondó határozatát...

BÜK dosszié 55: Az ügyvédségnek meg kell őriznie a sokszínű kar egységét, önkormányzatiságát - A MÜK elnöke önvizsgálatra is felhív

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az ország ügyvédségének február 15-én megküldött elektronikus körlevelében összefoglalja a közelmúlt eseményeit, kifejezi köszönetmondását mindazoknak, akik a Budapesti Ügyvédi Kamara körül kialakult pereskedés során szakmai...

BÜK dosszié 54: Az ÜÖE-ben fontolgatják, az Ab-hoz és az európai jogi fórumokhoz fordulnak és „végső ítéletre” hívnak fel

Mint már köztudott: a Kúria – a korábbi, jogerős döntéssel szemben – február 12-én kimondta: nem kell megsemmisíteni a a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014-es tisztújításának választási eredményét. A pert...

Vitanap Ptk. zálogjogi és hitelbiztosítéki rendelkezéseiről - Kell-e módosítani?

A Ptk. zálogjogi és hitelbiztosítéki rendelkezéseiről tart az Igazságügyi Minisztérium - a Magyar Jogász Egylet közreműködésével - nyilvános vitaülést. ...

BÜK dosszié 53: Nyert per utáni hang: a jövőben vitázzunk és ne megosszuk magunkat!

Dr. Hidasi Gábor a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatására beavatkozott a BÜK-kel kapcsolatos perbe, mert - miként szerkesztőségünkhöz is eljutott írásában megjegyzi - úgy érezte, hogy bár formálisan a Kamara ellen...

Kötelező lesz az elektronikus kapcsolattartás a polgári peres eljárásokban július 1-jétől

2016. július 1-től kötelező lesz a polgári peres eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetek, a jogi képviselővel eljáró peres felek, valamint a közigazgatási szervek számára. Az Országos Bírósági Hivatal...

BÜK dosszié 52: A Kúria mai döntése nyomán érvényesek a BÜK 2014-es választási eredményei

Mai tárgyalásán a Kúria a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014. február 21-i választói közgyűlésén meghozott valamennyi határozat megsemmisítéséről rendelkező, dr. Bártfai Beatrix és társai által indított kereset nyomán hozott jogerős ítéletet...

Copyright 2020 Panpress Kft.