Dr. Bánáti János Magyar Ügyvédi Kamara elnökének nyilatkozata

Tények

Amint az ismert dr. Bártfai Beatrix és társai keresetet nyújtottak be a Budapesti Ügyvédi Kamara ellen választói közgyűlési határozatok megsemmisítése iránt.

A perbe az alperes pernyertesség érdekében - mások mellett - beavatkozott a Magyar Ügyvédi Kamara is.

2016. február 12-én kihirdetett Pfv.IV.21.993/2015/15. számú ítéletével a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014. február 21-i választói közgyűlésén meghozott határozatok megsemmisítésére irányuló keresetet elutasította, melynek következtében a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014. évi választási eredményei érvényesek.

Időközben dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr az Üt. 123.§ (2) bekezdés c/ pontjára hivatkozással az illetékes bíróságnál indítványozta a Budapesti Ügyvédi Kamaránál felügyelő biztos kirendelését.

A Kúria döntésére figyelemmel okafogyottá vált eljárást a bíróság feltehetően rövid időn belül lezárja és ezt követően nyomban megnyílik a lehetősége annak, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara az Üt. 125/A. § (4) alapján visszavonja a 125/A/ (1) alapján hozott határozatát és ily módon a Budapest Ügyvédi Kamara megválasztott tisztségviselői és testületei folytathatják munkájukat.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is megköszönöm a Magyar Ügyvédi Kamara jogi képviseletét ellátó dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes és dr. Török Ferenc titkár munkáját. Kiemelten fontosnak tartom, hogy már most köszönetemet fejezzem ki az Üt. 125/A.§ (1) a/ pontja alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöki tevékenységének ellátására kijelölt dr. Havasi Dezső elnök úrnak, valamint az elnökség tevékenységére kijelölt Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének. Áldozatkész munkájuk tette lehetővé, hogy az ország legnagyobb létszámú kamarája a közfeladatokat ebben az átmeneti időszakban is zavar nélkül tudta ellátni.

Előttünk álló feladatok

A 2016-os év minden túlzás nélkül az ügyvédi hivatás számára kiemelkedő fontos év lesz. Mindkét eljárásjog folyamatban lévő kodifikációján túl, kiemelten két kérdésre utalok:

  1. Az e-per 2016. július 1-i bevezetése, mellyel átformálja az ügyvédi tevékenységet, az ahhoz való alkalmazkodás körültekintő előkészítést igényel. E körben rövid időn belül tájékoztatót küldünk a kar tagjainak.
  2. Az Igazságügyi Minisztérium napirendre tűzte egy új - hivatásunk alapjait, kereteit hosszú időre meghatározó - ügyvédi törvény megalkotását.

A jogalkotó a kodifikációba az eddigi gyakorlatnak megfelelően természetesen bevonja a Magyar Ügyvédi Kamarát is.

Rövid időn belül le kell folytatnunk a koncepcionális vitákat a területi kamaráknál, majd azok eredményét összesítve a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének és Teljes Ülésének kell a kar többségi véleményét tükröző, hosszú távú érdekeit szolgáló megoldást kidolgozni, és ezt kell a megválasztott vezetőknek a lehető legeredményesebben képviselni.

E felelősségteljes munka akkor lehet eredményes, ha minden szakmai tudásunkat, tapasztalatunkat a közös cél érdekébe állítjuk.

A munka megkezdéséhez elengedhetetlen az önvizsgálat, és nyilvánvaló, hogy fokozott felelősségük folytán ebben a megválasztott tisztségviselőknek kell példát mutatni.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökeként megerősítem azt az alapvetésemet, hogy minden jó szándékú, a kar jövőjét elősegítő együttműködési kezdeményezést nyitottan fogadok. Mindenben osztom ugyanis azok véleményét, akik hitet tettek amellett, hogy az ügyvédségnek meg kell őriznie a szakmailag, ideológiailag értelemszerűen sokszínű kar hivatásrendi egységét, meg kell őriznie önkormányzatiságát annak érdekében, hogy elkerülje a más szakmai kamaráknál bekövetkezett fejleményeket.

(Portré foto: PanPress)