Tavaly márciusban az Emberi Jogok Európai Bírósága ún. pilot eljárásban kötelezte Magyarországot a férőhely feletti fogvatartottak számának gyors és tetemes csökkentésére. A magyar kormánynak félév állt rendelkezésére, hogy akciótervet készítsen a rendszerszintű probléma kezelésére. Mindezidáig nem készült ilyen. A kormány megelégedett azzal, hogy bejelentette nagyszabású börtönépítési programját – írták.

A Helsinki Bizottság üdvözli az új bv. intézetek létesítését, de úgy látjuk, az új börtönöket elsősorban a régi, korszerűtlen intézetek felváltására kell használni, amelyekben a megfelelő elhelyezési körülmények nem biztosíthatók. Ehhez képest a kapacitásnövelés csak másodlagos szempontként jelenhet meg.

Hazai és nemzetközi példák alapján is az a tapasztalat, hogy önmagában a börtönépítés hosszú távon nem csökkenti a zsúfoltságot, mert a férőhelyszám növekedését követi a fogvatartottak számának emelkedése is. Egy idő után minden új börtön megtelik, sőt túltelítődik. Amennyiben jelentős és tartós javulás a cél, a fogvatartottak számának csökkentésére van szükség, ehhez pedig változtatni kell a mértéktelenül és szükségtelenül szigorú büntetőpolitikán.

A Helsinki Bizottság áttekintette a szakirodalomban, valamint a nemzetközi szervezetek ajánlásaiban megfogalmazott javaslatokat és megoldásokat, amelyek kifejezetten a telítettség enyhítését célozzák. Olyanokat javaslnak, amelyeknek a hazai jogrendszerbe való átültetése nem okozna különösebb nehézséget, és megvalósításuk nem igényel túl sok kiadást.

 1. Nem kell büntetni, ha bírságolni is elegendő.
 2. Csínján kell bánni a szabadságvesztéssel.
 3. El kellene törölni a büntetőjogi elzárást.
 4. Semmi szükség a fiatalkorúak szabálysértési elzárására.
 5. Üdvös lenne megemelni a szabálysértési elzárás napitétel-összegét.
 6. Inkább házi őrizet, mint előzetes letartóztatás.
 7. Előzetes letartóztatást csak három év szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt indult eljárásban lehessen elrendelni.
 8. Meg kell szüntetni a határozatlan idejű letartóztatást.
 9. Vissza kell adni a bíró mérlegelési szabadságát.
 10. Ki kell bővíteni a reintegrációs őrizet lehetőségét.
 11. A zsúfoltság okozta nehézségek csökkentsék a büntetést.

A javaslatokról bővebben itt olvashat: http://helsinkifigyelo.blog.hu/2016/05/23/11_javas...

Az IM-nek írott teljes javaslatcsomag itt olvasható: http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_java...