40 ezerből 5 ezer

A Qubit a profession.hu-nak köszönhetően betekintést nyerhetett a 2019-es év végén az oldalon tárolt valamennyi anonimizált jogász-önéletrajzba. Bár a portál csaknem 5000 olyan önéletrajzhoz jutott hozzá, amelynek írói kivétel nélkül jogi végzettséghez kötött állást kerestek, a mintavételünk nem garantáltan reprezentatív a teljes magyar jogásztársadalomra vetítve. Azonban tekintettel arra, hogy jelenleg összesen körülbelül 30-40 000, javarészt betöltött állás van a magyar jogi piacon, ez az 5000-es minta rendkívül nagy merítést jelent, ezért elemzése sokat elárul a teljes hazai jogi közösségről.

A fenti számok egyike sem tartalmazza az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban dolgozó jogászokat, akik munkakeresése a piaci viszonyoktól teljesen független módon történik. Tehát általánosítottak: jogi álláskeresőkről és jogászokról van szó, feltételezve, hogy az általunk használt, adott mennyiségű és minőségű adatmintából magabiztosan lehet általános következtetéseket levonni.

A laikusok, de valószínűleg sok jogász is úgy képzeli, hogy a jogi piac álláskeresői elsősorban fiatalok, akik sok nyelven beszélnek, nagyon jól képzettek és persze sok pénzt keresnek. A valóság nem is állhatna távolabb ettől a képtől. Az átlagos álláskereső jogász, nem 25 vagy 28, hanem 41 éves.

Nyelvtudás?

A magyar jogászok 82 százaléka mára már tud középfokon angolul. Az igazi kihívást a nyelvtudás szintje jelenti: a magyar állást kereső jogászok mindössze 5 százaléka beszél a magyaron kívül még egy nyelvet anyanyelvi szinten, és ebbe beletartoznak a kisebbségi jelentkezők és határon túli magyarok is. Tárgyalóképesen szinten idegen nyelvet a jelentkezők kevesebb mint egyharmada beszél. Külön érdekesség a nyelvek eloszlása: az angolon és a németen kívül az összes jelentkező kevesebb mint 10 százaléka beszél más idegen nyelvet.

Egyéb munkatapasztalat?

Nagyon kevés jelentkezőnél találtak nem jogászi munkatapasztalatot: 14 százalékuk dolgozott csak valaha tanárként, és kevesebb mint tizedük fordult meg mondjuk a vendéglátásban vagy idegenforgalomban. Még kevesebben vannak, akinek egészségügyi vagy gyógyszeripari (7%), telekommunikációs (6%), IT (4%) vagy éppen mezőgazdasági (2%) területen is volna tapasztalata. Külön érdekesség, hogy nagyon csekély a vezetői tapasztalattal rendelkezők aránya. Jogi vezetőből csupán 17 százaléknyit találtak, a nem jogi vezetők aránya pedig ennél is alacsonyabb: a jelentkezők 6 százaléka volt csak kereskedelmi, 4 százaléka pedig pénzügyi vezető, és még ennél is kevesebb azok száma, akik valaha vezettek céget ügyvédi irodán kívül.

Főváros és környéke koncentráció

Annak ellenére, hogy az ország lakosságának körülbelül egyötöde lakik a fővárosban, az állást kereső jogászok jóval több mint fele Budapesten és környékén él. Csak találgatni lehet ennek okairól, de valószínűleg szerepet játszik az, hogy Budapesten van a legtöbb jogi egyetem, míg az ország tanácsadói piaca erősen centralizált, ezért a legtöbb (jól fizető) állás biztosan a fővárosban található. Valószínűleg az is közrejátszik ebben, hogy Budapesten jobban elterjedt az online munkakeresés, mint vidéken.

Kereset?

Átlagosan 327 233 Ft-ot szeretne minden hónapban hazavinni egy állást kereső jogász. A legtöbb jelentkező 200 000 és 400 000 Ft közötti nettó bérigénnyel keres állást, valamivel kevesebben, de még mindig jelentős számban voltak a félmillió forint körül bérigényű jelentkezők, e szint felett viszont egyre kevesebb jelentkezőt találtak.

Ezen felül szép számmal vannak olyan jelentkezők, akik ennél jelentősen magasabb összeget kérnek. Olyan jogászból, akik nettó 750 000 forintos havi fizetés alatt nem váltana állást, összesen kb. 130-at találtak, pedig majdnem 5000 életrajzhoz jutott hozzá a portál.

Pest, Debrecen, Szeged

A 30 alatti jogász álláskeresőknek már alig több mint fele él Budapesten, a top 3-ban már ott van Debrecen, a top 10-ben pedig Szeged is bekerült. A budapesti kerületeket nézve túlreprezentáltak a pesti kerületek: a legtöbben a IX., XIII. és XIV. kerületekben élnek, és – érthető módon – kimondottan kevesen laknak közülük Budán. Nyelveket középfokon 96 százalékuk beszél, azonban folyékonyan épp olyan kevesen beszélnek idegen nyelvet a 30 alatti jogászok között, mint az átlagosan 41 évesek körében. A fizetési igények tekintetében érthetően alacsonyabb összegek jelentek meg a 30 alattiaknál, mint idősebb kollégáiknál, azonban érdekes volt látni, hogy közülük alig néhányan jelöltek meg az átlagosnál magasabb összeget.

Az általános vélekedés

Az adatok megerősítették azt az általánosnak nevezhető vélekedést, hogy a magyar jogászszakma képviselői Budapesten és környékén koncentrálódnak. Másrészt tudjuk, hogy a jogi munka természeténél fogva kevésbé nemzetközi, mint mondjuk a technológiai szakmák, és ezzel valamelyest magyarázható az adatokból kiolvasható alacsony idegennyelv-tudás a jogászok között. Végül pedig valószínűsíthető, hogy a jogász szakma csak a jogi munkatapasztalatot értékeli valamire, amiből következik, hogy jogászok rendkívül kis részének van csak menedzseri, cégvezetési vagy éppen nem jogi tapasztalata, illetve tudása, másrészt pedig éppen emiatt lehet nagyon nehéz az átlagnál jobban keresni fiatal jogászként.

A kikerülhetetlen globaizáció hatásai

A 21. század világszerte komoly kihívások elé állította a jogászvilágot: nemcsak jóval több jogszabály születik mindenütt, mint korábban, amivel lépést tartani önmagában is komoly kihívást jelent, de a technológia forradalmi változásai miatt az ügyfelek (különösen a vállalati ügyfelek) sokkal gyorsabb és üzletibb jellegű jogi tanácsadást várnak a jogászoktól. Nem is beszélve arról, hogy a globalizáció és az EU szabályozási rendszerei miatt egyre több munkát kell mostanra idegen nyelven, illetve más jogrendszerre is tekintettel végezni, ami korábban nem szerepelt a jogászokkal szemben támasztott elvárások között. Végül látnunk kell azt is, hogy a lakosság túlnyomó része a szolgáltatás relatíve magas ára miatt nem jut megfelelő jogi tanácshoz. Ez pedig egy országhatárokon átívelő probléma, amelyet valószínűleg csak a technológia felhasználásával lehet megoldani – mutat rá a Qubit.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.