A Bíróság részleges megújítása és kilenc új tagjának hivatalba lépése

Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselői 2020. szeptember 2-i, 2021. február 19-i, 2021. április 21-i, 2021. június 2-i és 2021. július 7-i határozataikkal a 2021. október 7-től 2027. október 6-ig terjedő időszakra megújították a Bíróság hét bírája, vagyis Koen Lenaerts, Lars Bay Larsen, Siniša Rodin, François Biltgen, Eugene Regan, Niilo Jääskinen és Küllike Jürimäe megbízatását – közölte az Európai Unió Bírósága.

A 2021. február 19-i, 2021. április 21-i, 2021. június 2-i és 2021. július 7-i határozatokkal a 2021. október 7-től 2027. október 6-ig terjedő időszakra Rosario Silva de Lapuerta helyére Maria Lourdes Arastey Sahúnt, Juhász Endre helyére Csehi Zoltánt, Camelia Toader helyére Octavia Spineanu-Mateit, Daniel Šváby helyére Miroslav Gavalecet, Michail Vilaras helyére pedig Dimitrios Gratsiast a Bíróság bírájává nevezték ki.

Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselői 2021. február 19-i, 2021. április 21-i és 2021. július 7-i határozataikkal a 2021. október 7-től 2027. október 6-ig terjedő időszakra megújították a Bíróság három főtanácsnoka, vagyis Manuel Campos Sánchez-Bordona, Athanasios Rantos és Juliane Kokott megbízatását.

A 2021. április 21-i, 2021. július 7-i és 2021. szeptember 8-i határozatokkal a 2021. október 7-től 2024. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Gerard Hogan helyére Anthony Michael Collinst, a 2021. október 7-től 2027. október 6-ig terjedő időszakra pedig Henrik Saugmandsgaard Øe helyére Laila Medinát, Michal Bobek helyére Nicholas Emiliout, illetve Evgeni Tanchev helyére Tamara Ćapetát.

Az Európai Unió Bírósága október 7-én a székhelyén ünnepélyes ülést tartott egyrészt Rosario Silva de Lapuerta, Michail Vilaras, Juhász Endre, Camelia Toader, Daniel Šváby, Henrik Saugmandsgaard Øe, Michal Bobek, Evgeni Tanchev és Gerard Hogan megbízatásának megszűnése és távozása, másrészt pedig az intézmény új tagjainak eskütétele és hivatalba lépése alkalmából.

Koen Lenaerts életrajza

Az 1954-ben Mortselben (Belgium) született Koen Lenaerts 1977-ben szerez jogi diplomát a Katholieke Universiteit Leuvenen (Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium), majd a Harvard University-n (Harvard Egyetem, Egyesült Államok) folytatja tanulmányait. 1978-ban Master of Laws, 1979-ben Master in Public Administration címet szerez. A Katholieke Universiteit Leuvenre visszatérve 1982-ben szerez jogi doktorátust.

Ugyanezen az egyetemen kezdi meg szakmai pályafutását 1979-ben tanársegédként, majd 1983-tól az európai jog tanáraként. Egyetemi pályafutása során emellett 1984-től 1989-ig a Brugge-i Collège d’Europe (Belgium) oktatója, illetve 1989-ben a Harvard Law School (a Harvard Egyetem jogi kara, Egyesült Államok) vendégprofesszora.

René Joliet bíró kabinetjének jogi referenseként lép a Bíróság szolgálatába, e tisztséget 1984 és 1985 között látja el, majd 1986 és 1989 között a brüsszeli ügyvédi kamara tagjaként az ügyvédi hivatást gyakorolja.

Az Európai Közösségek újonnan létrehozott Elsőfokú Bírósága megalakulásának napján, 1989. szeptember 25-én az említett bíróság bírájává nevezik ki. Az Elsőfokú Bíróságnál ellátott több mint tizennégy éves szolgálatot követően 2003. október 7-én a Bíróság bírájává nevezik ki. A bírák két egymást követő alkalommal tanácselnökké, majd a Bíróság elnökhelyettesévé választják, amely tisztségeket 2006. október 9-től 2012. október 8-ig, illetve 2012. október 9-től látja el.

2015. október 8-i megválasztása óta a Bíróság elnöke.

Lars Bay Larsen életrajza

Az 1953-ban Gladsaxéban (Koppenhága, Dánia) született Lars Bay Larsen a Københavns Universiteten (Koppenhágai Egyetem, Dánia) folytatja tanulmányait, ahol 1976-ban politikatudományi diplomát szerez. 1978-ban ismét beiratkozik ezen egyetemre, ezúttal annak jogi karára, ahol 1983-ban szerez jogi diplomát.

Tanulmányait követően tisztviselői kinevezést kap a dán igazságügyi minisztériumnál, ahol 1983- tól 1985-ig dolgozik. Ezt követően 1985 és 1986 között az Advokatsamfundon (Ügyvédi Kamarák Dán Egyesülete) lát el csoportvezetői feladatokat. Visszatér a dán igazságügyi minisztériumhoz, ahol 1986 és 1991 között először csoportvezető, majd 1991 és 1995 között osztályvezető, 1995 és 1999 között a rendészeti főosztály vezetője, 2000 és 2003 között pedig a jogi főosztály vezetője. Szintén ezen időszak alatt Dánia képviselője a K-4 Bizottságban 1995 és 2000 között, a Schengeni Központi Csoportban 1996 és 1998 között, valamint az Europol igazgatótanácsában 1998 és 2000 között. 1991-től a dán ügyvédi kamara tagja; szakmai pályafutása 2003-ban vált irányt, amikor az igazságszolgáltatásban helyezkedik el, és 2006-ig a Højesteret (legfelsőbb bíróság, Dánia) bírájaként működik.

Lars Bay Larsen szakmai pályafutása emellett jól szemlélteti, milyen gyümölcsöző módon egészíthetik ki egymást a gyakorló jogászi feladatok és az oktatási tevékenységek: Lars Bay Larsen 1984-től 1991-ig a családi jog oktatója, majd 1991 és 1996 között docense a Københavns Universiteten. 2008 óta európai büntetőjogot oktat az Université de Luxembourgon (Luxemburgi Egyetem, Luxemburg).

Lars Bay Larsen 2006. január 11. óta a Bíróság bírája. A bírák két egymást követő alkalommal tanácselnökké választják, amely tisztséget 2012. október 9-től 2018. október 8-ig látja el.

Lars Bay Larsen 2021. október 8. óta a Bíróság elnökhelyettese.

Csehi Zoltán életrajza

1965-ben Budapesten (Magyarország) született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Magyarország) szerez jogi diplomát 1990-ben, majd a Ruprecht-Karls-Universität Heidelbergen (Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem, Németország) Master of Laws diplomát 1991-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott doktori tanulmányait követően 2004-ben védi meg jogi doktori értekezését. 1992-ben emellett művészettörténeti diplomát is szerez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

A budapesti ügyvédi kamara tagjaként 1995 és 2016 között ügyvédi szakmai tevékenységet folytat Magyarországon. Ügyvédi tevékenységével párhuzamosan 2004 és 2016 között a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (Magyarország) választottbírájaként, valamint eseti választottbíróként jár el.

Csehi Zoltán emellett a jogi oktatásban is részt vesz, 1991 és 2005 között tanársegéd, 2005-től 2016-ig pedig docens az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Oktatói tevékenységet folytat továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (Magyarország) is, ahol 2007 és 2013 között a Kereskedelmi Jogi Tanszék vezetője, majd 2013-tól egyetemi tanár. 2013 és 2016 között a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék vezetője, 2017 óta a magánjog és a kereskedelmi jog kutatóprofesszora, 2018 óta pedig a Polgári Jogi Tanszék vezetője. 2013 óta az Université Catholique de Lyon (Lyoni Katolikus Egyetem, Franciaország) vendégoktatója.

Csehi Zoltán a 2016. április 13-i kinevezését követő öt éven keresztül a Törvényszék bírája, 2021. október 7-től pedig a Bíróság bírája.