Továbbra is fennmarad a Sport Állandó Választottbíróság, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett választottbíróság.

A jogszabály indoklása szerint a kormány azt várja az új törvénytől, hogy vonzóbbá teszi a magyar befektetési környezetet a külföldieknek. A magyar vállalkozásoknak pedig azért lehet előnyös, mert a gyorsabb, magasabb színvonalú választottbíráskodás miatt nagyobb arányban tudják elérni külföldi partnereiknél, hogy a magyar állandó választottbíróságot válasszák, ez pedig költségkímélőbb számukra.

A kereskedelmi választottbíróság vezető testületébe, az elnökségbe az elnököt és két tagot a MKIK, egy-egy tagot pedig a megszűnő állandó választottbíróságokat létrehozó, illetve működtető szervezetek, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség delegál. A Magyar Ügyvédi Kamara is egy tagot küld a testületbe.

Az elnök és az elnökségi tagok megbízatása három évre szól, és egyszer delegálhatók újra. A delegáló szervezeteknek joguk lesz indoklás nélkül visszahívni küldötteiket. Ezt a rendelkezést azzal magyarázták a törvény indoklásában, hogy ezzel tartható fenn és kényszeríthető ki a kereskedelmi választottbíróság törvényes működése.

A jogszabály szerint az elnökség jelölheti ki a választottbírákat akkor, ha a felek azokról nem tudnak megállapodni, vagy ha a felek által jelölt választottbírák nem tudnak megállapodni a választottbírósági tanács elnökéről. Ekkor lesz szerepe az úgynevezett választottbíró-ajánlási listának, ahonnan az elnökség a választottbírót jelöl ki.

Az elnökség csak olyan, a feladat ellátására alkalmas, kiváló szakmai tudású, hetvenedik életévét még be nem töltött nevét veheti fel a listára, aki jogász munkakörben eltöltött, legalább 10 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a jogi szakvizsgát tett.

Rögzítették: a választottbírósági ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. A bíróság az ítéletet a több között akkor érvénytelenítheti, ha úgy ítéli meg, hogy a vita a magyar jog szerint választottbírósági útra nem tartozhat, vagy a választottbírósági ítélet a magyar közrendbe ütközik.

A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. január 1-jén és az azt követően indult választottbírósági eljárásokban kell alkalmazni.