A szerző, Bodolai László A miniszter közbelép című cikkében felidézi a Budapesti Ügyvédi Kamara körül kialakult helyzet történeti hátterét (az eseménysorozat kiváltó okát az Ügyvédi Összefogás Egyesületének - ÜÖE - tevékenységében látja, amely szerinte közelebbről meg nem nevezett „politikai színezet szerint is behatárolható formáció”), s amikor eljut a múlt hónapban elfogadott, az Ügyvédekről szóló törvényt módosító 2015. évi CLVI. törvény elfogadásáig, azon véleményének ad hangot, hogy „az igazságszolgáltatás legfüggetlenebb pillérébe belemászó jogszabálynál csak a megszavazását előidéző okok abszurdabbak. A törvénymódosítást egyértelműen a Budapesti Ügyvédi Kamara körül dúló belharcok miatt kreálták”...

Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet - az igazságügyi miniszter bírósági kereset-benyújtása a BÜK ügyében – olyan, mint ha egy államtól független részvénytársaságban az egyik kisrészvényes megtámadna egy közgyűlési határozatot; ennek alapján aztán a nemzetgazdasági miniszter – ha úgy ítéli meg, hogy a részvénytársaság működésképtelen – jogosult lenne pert indítani a részvénytársaság ellen, és felszólítaná az iparkamarát, hogy „ügygondnokként” egy másik részvénytársaság vezetése kerüljön a cég élére, törvényi felhatalmazással.

Összegző véleménye szerint „nehéz megítélni, hogy a kialakult helyzetben kit mennyire terhel a felelősség, de a választásokat megtámadó ügyvédi csoport (az ÜÖE – a szerk.) már a szavazatok számlása során is felrótta az állítólagos hibákat. Jelzése alapján a minisztérium azt teljes körűen még 2014 tavaszán ki is vizsgálta, de nem látott okot fellépésre. Mindenesetre az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa már jóval kisebb állami beavatkozási kísérletért is kizárással fenyegette az egyik nyugat-európai ügyvédi kamarát az ügyvédi autonómia korlátozása miatt”.

A helyzet teljes értelmezéséhez javasoljuk elolvasni a honlapunkon korábban közzétett, a fenti érveléssel ellentétes MÜK helyzetelemzést és álláspontot (ide kattintva), amely a fejleményekben nem észleli az ügyvédi hivatásrend önkormányzatiságának megsértését.

Az Élet és Irodalom fent idézett publicisztikája teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.