Közel négy évtizedes pályafutására emlékezett vissza elnöki beszámolója elején dr. Etter Ödön (képünkön), a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara április 7-én, Tatán, a kamarai székház dr. Józsa Domokos termében megtartott közgyűlésén, amikor azt mondta: szinte összehasonlíthatatlan az ügyvédi tevékenység korábbi és mostani, de különösen is a jövőben sejthető jellegzetességei.

Olyan változások következtek be mind az ügyvédség létszámát illetően, továbbá a gyakorlati munka, annak technikai hátere, mind pedig a jogi háttér tekintetében az elmúlt másfél emberöltőnyi idő alatt, amelyek gyökeresen átformálták a hivatásrendi körülményeket.

A körülményeket igen - hangsúlyozta az elnök, ám a hivatásrendi elkötelezettséget és annak alapvető értékeit: a szakmai igényességét, a morális és társadalmi elkötelezettségét tekintve cseppet sem. Még akkor is, jegyezte meg, hogy a változások természetéből fakadóan, ráadásul ha azok turbulensen jelentkeznek, olykor több anomália is felbukkanhat. Ez alól az ügyvédség napi élete sem kivétel.

A változások korában élünk - húzta alá a kamarai elnök, s ezért is soha nem volt időszerűbb az azokkal való foglalkozás: a változások figyelemmel kísérése, értékelése s a megfelelő következtetések levonása az ügyvédség elvi és gyakorati tevékenységére való tekintettel.

Ilyen értelemben az egyik legfontosabb kamarai tevékenység: az ügyvédképzés s ezzel együtt az ügyvéd továbbképzés megszervezése, elmélyítése. Mindamellett, hogy mindez széleskörű és összetett kamarai munkát igényel, elkerülhetetlen, sőt kifejezetten fontos és nélkülözhetetlen munka, amit tovább kell fejleszteni.

Mindezek összefügésében azt is szem előtt kell tartani - mondotta dr. Etter Ödön elnök -, hogy a megye népességének a jövedelmi viszonyai az elsők között van az országban, Ugyanakkor a megye lélekszám szerint a kisebb megyék közé tartozik. Ez tükröződik vissza az ügyvédi kamarai létszámban is. "Kamaránk létszámban kicsi, de hivatásrendi elkötelezettségében és kamarai munkájában - erős" - mondotta az elnök. A kamarában jellemzően nyugodt ügyvédi munka és közösségi élet folyik.

A jövő kihivásai természetesen ezt a kamarát sem kerülik el. Szinte ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézniük Komárom-Esztergom megyei ügyvédeknek, mint a bárhol máshol élő kollégáiknak az országban. Ám éppen a kiegyensúlyozott körülmények miatt, nyugodtan tudnak szembe nézni és felkészülni mindazokra a kivásokra, amelyekre ebben a megyében is választ kell adniuk. A megyében általában nem az az ügyvédi hozzáállás, hogy "vajon mit nyújt nekem a kamara?", hanem az, hogy mit kell tegyünk közösen azért, hogy az ügyvédség helyzete - kamarai eszközökkel és háttérrel - kiegyensúlyozottan működjön, kellő szakmai és érdekvédelmi háttért adjon valamennyiünknek - összegezte a helyzetet az elnök. Ez a helyzet jellemzi nemcsak a közösségi attitüdöt, hanem az egyes ügyvédek közötti szakmai-baráti segítségnyújtás területét is - mondta el az elnök.

Utalt az elnök természetesen azokra a kihívásokra is, amelyeket az új Ügyvédi törvény fog jelenteni az ügyvédség számára. Mindazonáltal bizakodólag állt a fejlemények elé, azt hangsúlyozva, a legfontosabb: az ügyvédi (kamarai) önkormányzatiság garantálásával minden olyan kérdésre meg lehet majd adni a megfelelő választ, amit a korszakváltásokkal természetesen együtt járó jogszabályozás új elemként az ügyvédség elé állíthat.

A kamarai közgyűlés nagy érdeklődéssel hallgatta meg dr. Bánáti Jánosnak, a MÜK elnökének előadását az új Ügyvédi törvény kodifikációs munkájáról és arról az érdekvédelmi munkáról, amit ennek során a MÜK a honi ügyvédség érdekében kifejtett. Az előadást élénk eszmecsere követte.

A közgyűlés meghallgatta és megvitatta különböző beszámolókat: dr. Éliás Róbert elnökhelyettestől a kamarai elnökségnek és tisztségviselőinek a munkájáról, dr. Árvay Nikolettől az ellenőrző bizottság elnökétől, dr. Becker Tibortól, az oktatási bizottság elnökétől, dr. Bélik Mihálytól, a fegyelmi bizttság elnökétől, dr. Martin Mihálytól, az összeférhetetleségi bizottság elnökétől, valamint dr. Izsó Attila Andrástól, a kamara titkárától az adott területről szóló jelentéseket..

A közgyűlés elfogadta a tavalyi költségvetési beszámolót és elfogadta az idei költségbvetést.

A közgyűlés köszöntötte elnökét, dr. Etter Ödönt, aki a napokban ünnepelte születésének kerek évfordulóját.